vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-77 Namestitev elektronske table za opozarjanje prekoračitve hitrosti na Šmarješki cesti (med št. 66 in 51) na odseku med Picerijo Mačkovec in odcepom za Termotehniko v smeri Novo mesto


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Goran Makar

Pobuda

Krajani KS Ločna Mačkovec ob Šmarješki cesti opozarjajo(mo) na dva problema: 1. na neprilagojeno hitrost voznikov avtomobilov na Šmarješki cesti ob vhodu v Novo mesto iz smeri Otočca. Ta neprilagojena hitrost je še posebej moteče v jutranjih urah, ko otroci odhajajo v šolo ter se krajani vključujejo v promet iz naselja Pod Trško goro na Šmarješko cesto. S postavitvijo elektronske table za opozarjanje prekoračitve hitrosti v smeri Novo mesto na odseku med Picerijo Mačkovec in odcepom za Termotehniko, smo prepričani, da bi se stanje varnosti prometa izboljšalo za vse udeležence. 2. na istem odseku so (nerodno) projektirani jaški na cestišču, kjer poteka kolotek avtomobilov. Zaradi tega prihaja do prekomernega hrupa osebnih in tovornih vozil. Hrup je večji ob večjih hitrostih. Več stanovalcev ob Šmarješki cesti je že naslovilo pritožbo na Občino za ureditev nepravilno nameščenih jaškov, ki so postavljeni tako, da jih povozi večina vozil. Jaške so pristojne službe sicer začasno zavarile, problem prevelike hitrosti vozil in hrupa pa še vedno obstaja. Zato predlagamo začasno rešitev, da se namesti elektronska tabla za prikazovanje hitrosti za opozarjanja voznikov v primeru prekoračitve hitrosti nad dovoljeno 50 km/h. Te hitrosti so povečane prav na omenjenem odseku pri vstopu avtomobilov v Novo mesto. Načrtovati bo potrebno tudi sanacijo oz. prestavitev jaškov na Šmarješki cesti. Prav tako predlagamo, da se za povečanje varnosti in zmanjšanje hrupa izvedejo meritve hitrosti na tem odseku.

Odgovor

Postavitev merilnih naprav je predvidena v maju in juniju 2019. Na podlagi pridobljenih podatkov bodo predvideni nadaljnji ukrepi. Sanacija jaškov na Šmarješki cesti pa je zaključena.

 

 

Pripravil:

 

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam