vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-20 Prehod za pešce pri CČN v Ločni


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Goran Makar

Pobuda

Načrtovan naj bi bil prehod za pešce pri CČN v Ločni; pripravljen naj bi bil tudi projekt; prehod naj bi bil narejen na koncu pločnika, ki gre mimo CČN in se ne nadaljuje; vprašanje, v kakšni fazi je ta projekt.                

9001 1 2019 20.pdf         

Odgovor

Projektna dokumentacija, izvedbeni načrt za izvedbo št. INZI-106/2016 za objekt: »Ureditev prehoda za pešce na občinski cesti LG299262, Šmarješka cesta v km 0,482«, je bil izdelan junija 2016 in je bil predviden za izvedbo v letu 2017. Sredstva za to so bila rezervirana v proračunu Mestne občine Novo mesto. V času postopkov pred izvedbo je nastala vrsta novih dejstev, vezanih na gradnjo 3. razvojne osi – jug.

Ključni strateški okvir za izvedbo naložb v okviru Dogovora za razvoj regij na PN 4.4. so postavile Celostne prometne strategije, katero je Mestna občina Novo mesto tudi pripravila. V okviru teh projektov bodo zajete tudi prilagojene rešitve za omenjeni prehod za pešce.

 

Pripravil:

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam