vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
07.10.2021 900-0012/2021 - 421 Ureditev parkirišč pri Osnovni šoli Grm Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 420 Dolga zapora zaradi del mostu med Orehkom in Hrušico Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 408 Ureditev Ragovega loga Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 341 Pobuda za ureditev mestnih gozdov Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020-276 Pobuda društvom, ki se financirajo iz občinskega proračuna, za dodatne aktivnosti Marjanca Trščinar Antić Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-199 Javna razsvetljava v ulici pri javnih straniščih in naprej proti Bregu Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-198 Arheološki park Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-187 Prehod za pešce na Zwittrovi ulici Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 143 Pobuda za postavitev ulične svetilke v Stopičah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 142 Sanacija trga na Detelovi ulici Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-94 Podaljšanje brezplačnega parkiranja na parkirišču v Kandiji Marjanca Trščinar Antić Direktorica občinske uprave
12.07.2018 Umirjanje prometa v ulici Cesta brigad (Bršljin) Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Ponovno odprtje trgovine Muller v mestnem jedru Marjanca Trščinar Antić Kabinet župana
19.04.2018 Ažurirano objavljanje podatkov o poteku obnove mestnega jedra na spletni strani občine Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Zapora ceste v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Zanemarjenost in poraslost z ambrozijo na privatnih zemljiščih Marjanca Trščinar Antić Občinski inšpektorat
01.02.2018 Ureditev cestnega priključka (pogrezanje tal) iz smeri Stopič na regionalno cesto v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
13.02.2017 Ureditev pešpoti Marjanca Trščinar Antić Urad za gospodarske javne službe
11.12.2015 Aktivno vključevanje svetnikov v dogodke in prireditve Marjanca Trščinar Antić
02.11.2015 Pomoč družini Gričar pri plačilu komunalnega prispevka Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
07.09.2015 Umestitev projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine v novo strategijo razvoja turizma v MO NM Marjanca Trščinar Antić Kabinet župana
07.09.2015 Dotrajanost mosta na Loki Marjanca Trščinar Antić Urad za gospodarske javne službe
07.09.2015 Dodelitev statusa kulturnega spomenika lokalnega pomena Brulčevemu mlinu Marjanca Trščinar Antić Urad za družbene dejavnosti