vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
09.05.2017 Poraba sredstev svetniških skupin v 2016 Alojz Golob Urad za finance in splošne zadeve
09.05.2017 Odprava nevarno nameščene ograje na glavni avtobusni postaji v Novem mestu Alojz Golob
13.02.2017 Nevarnost treh stopnic na notranji strani vhoda v stavbi rotovža – postavitev oporne ograje Alojz Golob Urad za prostor in razvoj
15.12.2016 Agenda 2000 – mesto po meri invalidov Alojz Golob Kabinet župana
22.11.2016 Čiščenje poti od njive do silosa za hrambo krme Alojz Golob Občinski inšpektorat
18.10.2016 Zagotovitev dodatnih parkirišč za invalide na Glavnem trgu Alojz Golob Urad za gospodarske javne službe
05.07.2016 Sprejem prostorsko ureditvenih aktov Alojz Golob Urad za prostor in razvoj
23.05.2016 Parkirišča za invalide na spodnjem delu Glavnega trga Alojz Golob Urad za gospodarske javne službe