vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
18.06.2019 9001-5/2019-105 Obnova oz. sanacija mosta na Loki Eva Filej Rudman Direktorica občinske uprave
18.10.2016 Ureditev meteornih in fekalnih voda na cevovodu v Češči vasi Eva Filej Rudman Urad za prostor in razvoj