vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020–294 Količina odloženih smeti na odlagališču Cerod in vprašanje nadomestila KS Brusnice


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanje koliko je bilo v letu 2019 in v letošnjem letu od januarja do novembra odloženih smeti na odlagališču Cerod po posameznih vrstah t.j. koliko je bilo navadnih, nevarnih, gospodarskih, mešanih odpadkov; vprašanje kakšno rento oz. nadomestilo bo dobila KS Brusnice v letu 2019 in v letošnjem letu od januarja do konec septembra.

Odgovor

Odgovor na svetniško vprašanje je podalo podjetje CeROD d.o.o, j.p. v dopisu št. AK-101/2020 z dne 19. 11. 2020 (v prilogi).

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                            

višja svetovalka za investicije

 

 

Špela BELE ZATEŽIĆ,                                                                           dr. Iztok KOVAČIČ,

Po pooblastilu vodja oddelka za investicije                                                  vodja urada

                                                                                                                          

 

PRILOGA:

dopis št. AK-101/2020 z dne 19. 11. 2020

Nazaj na seznam