vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020 – 280 Sanacija mostov pri gradu Otočec


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Na obeh mostovih pri gradu Otočec so izpadle številne letve. Ograja se je udrla. Zasilno so sedaj postavljeni konfini oz. trak. Glede na to, da tam prihajajo številni turisti in delegacije se ne spodobi, da je tako neurejeno. Pobuda da se naredi nek razpis za trajno sanacijo obeh mostov. Mostovi, takšni kot so, konstrukcijsko niso primerni. Gornji sloj se ves čas krivi zaradi vlage. Most bi moral biti narejen na način, da bi bil les prezračevan kot je to v primeru mosta pri Mariborskem otoku.

Odgovor

Razpis za temeljito sanacijo daljšega mostu pri gradu Otočec je v pripravi. Izvedba je predvidena v naslednjih štirih mesecih.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam