vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–279 Pobuda za pospešitev preplastitve občinskih cest


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda županu in občinski upravi, da se čim bolj pospeši preplastitve občinskih cest, ker je zima pred vrati in pobuda, da se skuša najti dodatna sredstva za preplastitve občinskih cest, ki so v slabem stanju. Pobuda, da se v preplastitve vključi večje odseke. Opaža namreč, da se pogosto preplastjuje nekaj kvadratnih metrov ter je s tem strošek dovoza in odvoza mehanizacije bistveno večji kot je strošek asfalta.

Odgovor

Izvedba preplastitev občinskih cest v letu 2020 poteka v skladu z javnim razpisom in s terminskim planom, ki predvideva zaključek del v mesecu decembru 2020.

Manjše odseke, kjer se ponavadi sanira posamične poškodbe na voziščih in udarne jame pa rešujemo z rednim vzdrževanjem.

 

Pripravil:                                                                                                            

Igor Tomažin                                                                                                     

Strokovni sodelavec VII/2-II – za promet                                                         

 

 

Špela Bele Zatežić

Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

 

 

Dr. Iztok Kovačič                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam