vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020-265 Preplastitve občinskih cest


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda županu da se nameni več sredstev za izvirne naloge občine še posebej za preplastitve občinskih cest. Na novinarski konferenci 6.7.2020 je župan napovedal, da naj bi v letu 2020 preplastili 2 km cest na 12 odsekih. Glede na to, da ima MO NM okoli 430 občinskih cest to pomeni, da se bo s tako dinamiko sanacije rabili 215 let da bi preplastili vse ceste.

 

 

Odgovor

Na omenjeni novinarski konferenci smo podali informacijo o vsakoletnem razpisu za preplastitve občinskih cest, pri čemer gre samo za reševanje najbolj nujnih krajših odsekov. Celovitejše prenove potekajo v sklopu samostojnih projektov, nekatere odseke urejamo s sofinanciranjem projektov krajevnih skupnosti, številni odseki se urejajo skupaj z drugimi posegi (npr. komunalna infrastruktura), nekaj odsekov pa bo v letošnjem letu preplaščenih tudi v sklopu projekta Rune. Tako bomo letos za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih cest namenili približno 3 milijone evrov. V tem smislu vaš matematično izračun ni pravilen.

 

 

Pripravil:

Urban Kramar, vodja kabineta župana

 

 

 

Nazaj na seznam