vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-177 Stroški postavitve konstrukcije velodroma


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

S predloga proračuna MO NM za leto 2020 je razvidno, da najemnina za membrano nad velodromom za leto 2019 stane okoli 160.000 eur na leto; vprašanje kolikšna je predvidena življenjska doba membrane; kolikšen je bil celoten strošek konstrukcije pokrivanja z membrano; kakšen je letni stroške energije za ogrevanje velodroma; ocena kakšen bi bil strošek, če bi postavili običajno konstrukcijo strehe ter izolirano streho.

Odgovor

Dobavitelj dvoslojne napihljive membrane nam je za pokritje objekta dal 10 letno garancijo.   Glede na izkušnje dobavitelja pa je življenjska doba membrane od 30 do 40 let odvisno kako je obdelana zunanja površina membrane.

 

Strošek podkonstrukcije na katero je vpeta membrana znaša 1.533.639,13 EUR (z DDV). 

 

Iz izpisa energetskega knjigovodstva (priloga dopisu) od 1.11.2018 do 31.10. 2019 o rabi energije objekta Velodrom je razvidna poraba energije in sicer:

zemeljski plin 960.356 kWh, kar znaša 51.085,96 EUR + DDV;
električna energija 144.705 kWh, kar znaša 17.538,74 EUR + DDV;
voda 304 m3, kar znaša 3.020,64 EUR + DDV.

 

Verodostojno oceno stroška energije za ogrevanje objekta, če bi le ta imel običajno konstrukcijo strehe ter izolirano streho, težko podamo. Podobno velikega objekta, s podobnimi karakteristikami ugodja v Mestni občini Novo mesto za primerjavo nimamo. Športna dvorana Marof ima npr. višji nivo ogrevanja zaradi šolske telovadbe.

Najbolj merodajna ocena bi bila izdelava gradbene fizike objekta.

177-priloga.pdf

Pripravil:

Pavle JENIČ, višji svetovalec za investicije

 

Franci STARBEK

VODJA ODDELKA ZA INVESTICIJE 

                                                                                                          dr. Iztok KOVAČIČ,

                                                                                                            VODJA URADA

Nazaj na seznam