vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 158 Pobuda, da se pri pripravi proračunov bistveno več sredstev nameni za izvajanje obveznih nalog občin


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda, da se pri pripravi proračunov bistveno več sredstev nameni za izvajanje obveznih nalog občin kar nalaga sama zakonodaja, predvsem v izgradnjo infrastrukture torej vodovodov in kanalizacije; vprašanje: za kanalizacijo Gornja Težka voda je bilo letos predvideno 250.000 eur, ki so se prerazporedila; povedalo se je, da če bo proračun podprt bodo sredstva, vendar v tem proračunu sredstev za izgradnjo sploh ni predvideno.

Odgovor

Občina je v okviru projektov hidravličnih izboljšav na vodovodnem in kanalizacijskem  omrežju v izgradnjo in obnovo infrastrukture vložila znatna sredstva, prav tako je pripravila strategijo opremljanja MONM s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki bo določila potek novih investicij na kanalizacijskem področju. Sredstva za izvedbo projekta vodovoda Gornja Težka voda so zagotovljena v predlogih proračunov za leto 2020 v višini 310.000,00 EUR, ter za leto 2021 v višini 305.000,00 EUR.

Mestna občina Novo mesto torej izvaja svoje izvorne naloge v skladu z zakonodajo in proračunskimi možnostmi.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam