vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-114 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje št. 9001-3/2019-92. Vprašanje in pobuda županu in Občinski upravi, da bi na naslednji seji Občinskega sveta poročali o situaciji obdelave in predelave odpadkov.


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

Ali se odpadke vozi tudi iz tujine?
Kakšna je cena za odlaganje odpadkov za občine nedružbenice in ostale tuje odpadke?
Kolikšni so bili prihodki iz naslova odlaganja drugih občin in drugih tujih odpadkov v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 po posameznih letih?
Kolikšni so bili skupni dobički občin družbenic in kolikšen je bil dobiček MO Novo mesto iz naslova odlaganja drugih občin in drugih tujih odpadkov v obdobju od 1. 1.2014 do 31. 12. 2018 po posameznih letih?
Ali so bili dobički nakazani v proračun MO Novo mesto in ostalim družbenicam?
Koliko vseh odpadkov (ton) je bilo odloženih na novo deponijo v času od začetka odlaganja v letu 2006 do 31. 12. 2014?
Kolikšna je predvidena kapaciteta deponije ob popolni zapolnitvi?
Ali so že znani rezultati tožb iz naslova prekinitve gradnje projekta Cerod 2?
Kako napreduje projekt izgradnja MBO centra za ravnanje odpadkov na Cerodu?

Odgovor

Odgovore na svetniška vprašanja je podalo podjetje CeROD d.o.o, j.p. v dopisu št. AK-105/2019 z dne dne 03. 10. 2019 (v prilogi).

 

Z lepimi pozdravi

odgovor MONM - svetniško vprašanje-7.seja OS odlaganje tone po letih cene dobički MBO.pdf

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                            

višja svetovalka za investicije

 

 

Franci STARBEK                                                                        dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                              vodja urada

                                                                                                                          

 

 

 

PRILOGA:

dopis št. AK-105/2019 z dne 03. 10. 2019

Nazaj na seznam