vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-113 Dvojno zaračunavanje odvoza smeti za lastnike zidanic


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Dvojno zaračunavanje odvoza smeti za lastnike zidanic

Na svetnika se obračajo številni občani, ki plačujejo dvojno ceno za zbiranje in odvoz smeti; to so praktično vsi lastniki zidanic in vikendov; predlog, da se spremeni odlok o zbiranju odvozu in zaračunavanju smeti na način, da se občane ne bo dvakratno zaračunavalo; še posebej je to sporno ob dejstvu, da ti občani sploh nimajo posod za smeti; se pravi občina jim zaračunava, smeti se ne odvažajo, nimajo jih kam odlagati, zaračunava pa se jim vseeno.

Odgovor

Vprašanje v zvezi z problematiko dvojnega zaračunavanja odvoza smeti, na katero opozarja svetnik, smo posredovali na Komunalo Novo mesto d.o.o., kot izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza odpadkov. Njihov odgovor v celoti prilagamo.

MO - odgovor na svetniško vprašanje odvoz smeti zidanice.pdf

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam