vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-91 Ponovitev pobude za zagotovitev varnosti in popravilo ceste 794611 in 794811 v naselju Dolž


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Ponavljam pobudo v zvezi s pozivom občanov iz leta 2018 za zagotovitev varnosti in popravilo ceste 794611 in 794811 v naselju Dolž.

V odgovoru Občinske uprave z dne. 17.1.2019 ( glejte spodaj) je bilo navedeno, da je celovita sanacija v planu preplastitev in bo izvedena po prioritetnem vrstnem redu.

Prosimo vas, da se k temu resnično pristopi v najkrajšem možnem roku, ob tem pa vas prosimo tudi za predvideni termin kdaj naj bi bilo to izvedeno.

V upanju da bo to izvedeno še pred naslednjo sejo Občinskega sveta se vam že v naprej zahvaljujemo in vas pozdravljamo.                                                  

Odgovor

Plan preplastitev občinskih cest v letu 2019 je pripravljen. Sanacija navedenih cest bo izvedena v letošnjem letu.

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam