vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-58 Izgradnja optičnega omrežja v MONM, kjer to še manjka


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Kdaj je predvidena izgradnja optičnega omrežja v MONM, kjer še to manjka?

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto redno spremlja razvoj in širitev širokopasovnih povezav v Mestni občini Novo mesto.

Širitev širokopasovnih povezav poteka v obliki širitve obstoječih omrežij komercialnih ponudnikov, ki svoje omrežje širijo v skladu z svojimi letnimi načrti, na kar Občinska uprava nima vpliva.

Poleg obstoječih komercialnih ponudnikov se je za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja na območjih Mestne občine Novo mesto, kjer širokopasovnih povezav še ni, oziroma na njih s strani komercialnih ponudnikov ni bil izražen interes za izgradnjo le teh, priglasilo podjetje RuNe-SI d.o.o.

V okviru projekta RuNe se bo v mesecu juniju zaključilo projektiranje obeh central, ki bosta pokrivali Mestno občino Novo Mesto. Izgradnja omenjenih central se bo predvidoma pričela v juniju, zaključila pa do konca leta 2019.

27. 3. 2019 je bil skupni sestanek s predstavniki krajevnih skupnosti, na katerem je bil predstavljen projekt RuNe. Naročanje priključkov se bo pričelo mesec ali dva pred začetkom gradnje, verjetno v mesecu maju. Pred tem bo izvedena tudi serija informativnih sestankov po krajevnih skupnostih, na katerih bodo lahko občani izvedeli več o tem, kako priključek naročiti in kaj naročilo priključka pomeni v smislu obveznosti.

Vse nadaljnje informacije lahko občani dobijo na spletni povezavi www.ruralnetwork.eu, na enem izmed e-poštnih naslovov rune-si@ruralnetwork.eu, dominik.salamon@ruralnetwork.eu in marko.salamon@ruralnetwork.eu ali na telefonski številki 05 937 77 72.

 

 

Pripravil:

 

                            Veno Vranc

        administrator za trajnostne mobilnosti
             regionalne prometne povezave

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam