vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-28 Pobuda da se pospeši izgradnja optičnega omrežja v naselju Ratež in Gumberk


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda, da se pospeši izgradnja optičnega omrežja v naselju Ratež in Gumbek, saj je trenutno onemogočena vsaka poslovna dejavnost.

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto nima neposrednega vpliva na hitrost izgradnje optičnega omrežja v naselju Ratež in Gumberk. V omenjenih naseljih je interes za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja izrazilo podjetje RUNE-SI d.o.o., ki je kasneje z državo tudi podpisalo pogodbo o izgradnji omrežja. Projekt je v teku, občinska uprava pa izvajalcu nudi popolno podporo pri izvedbi projekta v okviru svojih pristojnosti.

Po naših informacijah je projekt trenutno v fazi projektiranja, začetek fizične izgradnje omrežja pa je predviden konec marca 2019.

 

Pripravil:

 

                            Veno Vranc

  administrator za EU sofinanciranje projektov

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam