vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Občinsko parkirišče pod NLB v Kandiji


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Občina je zgradila dodatna parkirišča pod NLB v Kandiji.

Vprašanji:

  • koliko je novih parkirišč in kolikšno je skupno število parkirišč vključno z stanjem pred obnovo,
  • kakšna je bila povprečna mesečna zasedenost parkirišča pod NLB v Kandiji v mesecu marcu in aprilu 2018 ter kolikšni so prihodki od parkiranja za navedena meseca ?

Pobuda:

Predlagam uvedbo dodatne prometne signalizacije, ki bo potencialne uporabnike parkirišča obveščala o parkirišču in pravočasno usmerjala na parkirišče pod NLB v Kandiji.

Odgovor

Parkirišča pod NLB v Kandiji so bila zgrajena na novo. Parkirnih mest je 37 in se nahajajo v 2. tarifnem razredu, torej so ob sobotah brezplačna. Na omenjenem parkirišču je preko SMS-a omogočeno tudi dve urno brezplačno parkiranje, kakor tudi parkiranje s parkirno dovolilnico.

Parkirišča so plačljiva od 12. marca dalje in so po naši oceni dobro zasedena. Prihodek iz naslova pobranih parkirnin je v mesecu marcu znašal 260,70 EUR, v aprilu pa 427,50 EUR.

Postavili bomo tudi dodatno prometno signalizacijo.

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam