vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
26.05.2022 900-0004/2022 - 508 Podatki o javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022 Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 507 Koliko je znašal nakup hiše na lokaciji Ljubljanska cesta 1, Novo mesto? Srečko Vovko Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 506 Nov potek kolesarske steze ob Levičnikovi cesti do križišča v Žabji vasi Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
26.05.2022 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih, absentizem in zadovoljstvo zaposlenih na OU MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
26.05.2022 900-0004/2022 - 504 Izgradnja igrišča za vadbo rokometa na mivki Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 501 Vzpostavitev baze pregleda vseh aktualnih in izvedenih projektov v MONM Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 500 Celostna ureditev javnih prostorov za najmlajše: Igralni park oz. javno mestno notranje in zunanje igrišče za otroke Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 499 Povabilo na Pedenjtržnico Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točkovanju za sprejem v javne vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
14.04.2022 900-0003/2022 - 497 Pobuda, da se čim prej začasno zaradi varnosti na celotni cesti od vstopa v Novo mesto pri Košenicah, pa vse do navezave na kolesarsko stezo pri Kmetijsko gospodarski zbornici Novo mesto zariše varnostne kolesarske oznake Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14.04.2022 900-0003/2022 - 495 Pobuda za izdelavo brvi na otok jase Otočec Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.04.2022 900-0003/2022 - 494 Parkiranje pri Zdravstvenem domu Novo mesto Dr. Janez Povh Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 493 Prehoda za pešce na koncu Trdinove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 492 Sončne elektrarne Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 491 Olimpijski center NM Srečko Vovko Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 490 Najemniška stanovanja Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 489 Izvedba širše diskusije glede uporabe narodnega doma v prihodnosti Uroš Lubej Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 488 Prehodi za pešce ob kandijskem križišču Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 487 Položaj skupnosti v vasi Srebrniče Uroš Lubej Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 486 Urejenost pločnika od pokopališča Srebrniče do vasi Srebrniče in sestanek v zvezi s tem Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 485 Priprava odloka o urejenosti naselij in krajine Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 484 Ureditev enosmernega prometa in ureditev površin za pešce na ulici Ob Težki vodi Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 483 Obnova narodnega doma in pobuda za organiziranje širšega posveta z vsemi potencialnimi izvajalci kulturnih programov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 482 Razpis za najemniška neprofitna stanovanja Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 481 Ureditev lastništva gozda Portoval Primož Kobe Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 480 Obsoditev agresije na Ukrajino Alojz Kobe Kabinet župana
03.02.2022 900-0019/2021 - 479 Razdelitev obstoječo KS Otočec na več enot oz. več krajevnih skupnosti Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 478 Ureditev prometne povezave Petelinjek - Žihovo selo- Dolenja vas - Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 477 Ureditev prometne povezave Cerovci - Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 476 Izgradnja Javne Razsvetljave Žihovo Selo - Dolenja Vas - Šentpeter Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 475 Postavitev odstranjenih prometnih znakov Mag. Franci Bačar Skupna občinska uprava občin Dolenjske
03.02.2022 900-0019/2021 - 474 Sanacije ceste Gabrje - Pangrč Grm Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 473 Poimenovanje trga v Gabrju Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 472 Križišče v Ratežu Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 471 Potek izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki in bazena Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 470 Zaščita dodatnih dreves zaradi bobra ob potoku Težka voda Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 469 Kolesarska steza v okviru prenove Šmihelske ceste Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
16.12.2021 900-0018/2021 - 467 Odprava arhitektonskih ovir-vgradnja dvigal- ugotovitev javnega interesa Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
16.12.2021 900-0018/2021 - 466 Obveščanje oz. posvetovanje s krajevnimi skupnostmi Ana Bilbija Urad za finance in splošne zadeve
16.12.2021 900-0018/2021 - 465 Označitev robov vozišč na občinskih cestah, ki ne izpolnjujejo pogoja za označitev sredine vozišča Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj