vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
12.01.2023 900-0009/2022-9 Kanalizacija v zaselkih okoli Otočca in male čistilne naprave Matjaž Pavlin Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-8 Vprašanje glede preplastitve ceste na Markljevi ulici in otroškega igrišča Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-7 Vprašanja glede programskih sredstev za področje kulture Uroš Lubej Kabinet župana
12.01.2023 900-0009/2022-6 Pobuda in vprašanje glede kolesarske povezave Stopiče - Loka Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-5 Pobuda za ureditev problematike prepogostih premestitev najmlajših otrok v vrtcih v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
12.01.2023 900-0009/2022-4 Kdaj bo končana večnamenska kolesarska in pešpot ob potoku Težka voda in zagotavljanje varnosti na prehodu na Kandijski cesti Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-3 Vprašanje glede rezultatov Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-2 MONM naj naredi strokovno študijo javnega potniškega prometa in zato zagotovi sredstva v proračunu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-1 Celostna ureditev varnih prehodov v MONM čez železniške prehode s svetlobnimi signali ali zapornicami: prioritetno vas Hudo in Potočna vas ter ureditev prometa pri prehodu na Šmihelski cesti Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 – 543 Pobuda županu, da prioritetno odredi vse potrebno, da se ulica Ob potoku v Novem mestu uredi za normalno uporabo Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 542 Pobuda županu, da zagotovi, da bodo prihodnji javni razpisi za dodeljevanje finančnih sredstev društvom upokojencev, invalidskim društvom in drugih organizacij, ki se nanašajo na starejše enostavni, prijazni, bolj operativni in z zagot Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 540 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje: 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točko Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 539 Zapisniki komisij za sprejem v vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 538 Plaže na Krki Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 537 Obnova starodavne pešpoti Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 536 Obnova mestne brvi preko potoka Težka voda pri trgovini Mak oz. med Lebanovo ulico in ulico Nad mlini Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 – 535 Razmislek o umestitvi kulturnice Ilke Vašte na enega izmed šestih stebrov pred mestno hišo Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 534 Časovnica realizacije športne infrastrukture oz. umestitev skatepark poligona v proračun? Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 533 Pobuda za ureditev treh zapuščenih rovov v kulturno-turistične namene. Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 532 Stanje v romskih naseljih Duško Smajek Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 531 Pasje zavetišče in odjem psov iz romskih naselij Duško Smajek Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 - 530 Pločnik od Novega mesta do romskega naselja Poganci Duško Smajek Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 - 529 Nevarno parkirišče pri Otočcu Primož Kobe Skupna občinska uprava občin Dolenjske
06.10.2022 900-0007/2022 - 528 Nevarni leseni mostovi Primož Kobe Skupna občinska uprava občin Dolenjske
06.10.2022 900-0007/2022 - 527 Elektrifikacija športnega parka Pluska Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 - 526 Preplastitev ceste Žihovo selo - izveden projekt v letu 2022 Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 - 525 Športno Društvo Šentpeter-Otočec prosijo za pojasnilo glede realiziranih projektov iz leta 2019 v športno-rekreacijskem parku Pluska Otočec Vesna Barborič Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 - 524 Ureditev makadamske poti od konca kolesarske poti do središča vasi Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 - 523 Pobuda za ureditev sistema nekategoriziranih cest Janez Murn Urad za prostor in razvoj
06.10.2022 900-0007/2022 - 522 Medvrstniško nasilje na OŠ Grm Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 541 Stanovanja v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 521 Pobuda za ureditev šolskega igrišča Osnovne šole Stopiče Janez Murn Kabinet župana
07.07.2022 900-0005/2022 - 520 Peticija krajanov naselja Hudo Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 519 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih na OU MO NM Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 518 Plačevanje parkirnine zaposlenih Srečko Vovko Kabinet župana
07.07.2022 900-0005/2022 - 517 Predlog za pričetek postopkov za določitev travnatih površin med VDC in šmihelskim pokopališčem za nastanek parka Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 516 Opozorilo na napake v iskanju cilja na Google MAP ali Najdi.si zemljevid Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 515 Pobuda - vgradnja zaključnega sloja asfalta na Ulici Slavka Gruma št. 106 - 124 Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 514 Pobuda za prestavitev in zaprtje eko otoka Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 513 Pobuda za preučitev situacije položaja starejših, ki živijo doma in potrebujejo pomoč storitev na domu Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti