vodilna slika

Popravek Javnega razpisa Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

datum: 24. 12. 2021

Dolenjski uradni list 23 - 2021.

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022, objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 21, z dne 29.11.2021, se spremeni, zato je na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 - Uradno prečiščeno besedilo) ter Pravilnika o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista z dne 18.3.2015, župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

POPRAVEK

 

Javnega razpisa Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

 

 

 

1.

V točki 5. Razpisni rok se razpisni rok podaljša do vključno 9. 1. 2022.

 

 

2.

V točki 7. Rok in način oddaje vloge na javni razpis se bodo kot pravočasne upoštevale vloge, oddane elektronsko, do vključno nedelje, 9. 1. 2022 do 23:59 za prvi razpisni rok.

 

 

Številka: 040-0002/2021

Novo mesto, 24. 12. 2021

 

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                         

 

 

nazaj