let-nmp.jpg

Let novomeške pomladi

od 26. 09. 2020 do 31. 12. 2020

Lokacija: Galerija Dolenjskega muzeja, Novo mesto

Organizator: Dolenjski muzej

Osrednja razstava z naslovom Let novomeške pomladi je zasnovana kot preplet treh različnih umetnostnih zvrsti, likovne, literarne in glasbene in se tako navezuje na željo mladih akterjev, ki so svoj dogodek, kasneje poimenovan Novomeška pomlad, zasnovali pred stotimi leti in v katerem so v skupno celoto povezali te tri veje umetnosti. Likovno umetnost so na I. pokrajinski umetniški razstavi v Kandiji, pod pokroviteljstvom Riharda Jakopiča zastopali Božidar Jakac, Marjan Mušič, France Zupan, Zdenko Skalicky, Ivan Čargo, Jože Cvelbar, Franjo Ančik, Boris Grad in Ferdo Avsec. Po podatkih Božidarja Jakca so se vsi skupaj predstavili s 337 likovnimi deli. Nove smernice v glasbeni umetnosti je v klavirskem nastopu na gradu Kamen predstavil Marij Kogoj. Dogodek se je sklenil z literarnim večerom v Narodnem domu, kjer se je predstavil Miran Jarc, svojo »pripadnost najmodernejši struji« pa je zastopal tudi Anton Podbevšek.

nazaj