vodilna slika

LITERARNI NATEČAJ ZA OSNOVNE ŠOLE: JAVNI POTNIŠKI PROMET NEKOČ IN DANES

od 16. 09. 2020 do 22. 09. 2020

Lokacija: Osnovne šole MONM

Organizator: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Novo mesto

Osrednjo temo letošnjega ETM povzema slogan »Izberi čistejši način prevoza«, ki smo ga povezali tudi z literarnim ustvarjanjem. V okviru letošnjega ETM bomo tako v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Novo mesto organizirali literarni natečaj pod naslovom Javni potniški promet nekoč in danes. Osnovnošolci imajo čas do 11. septembra, da pošljejo svoja literarna dela v obliki pesmi ali proznih besedil na e-naslov: oi.novo.mesto@jskd.si, ko bo gradivo pregledala strokovna komisija v sestavi dr. Jožica Jožef Beg, Klavdija Kotar in Jadranka Matić Zupančič. Nagrade najboljšim bodo podeljene na srečanju mladih literatov, ki bo potekalo v torek, 22. septembra 2020, od 10. do 12. ure v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca

Priporočila učiteljem slovenskega jezika:

 - k sodelovanju vabimo učence od 1. do 9. razreda, da se preizkusijo v literarnem ustvarjanju;

 - od vsakega učenca nam lahko pošljete več pesmi ali proznih besedil;

 - natipkana dela naj bodo označena z imenom in priimkom avtorja in njegovega učitelja/mentorja, razredom, ki ga učenec obiskuje in imenom šole.

ETM2020_FB_naslovna fotografija-pravilna verzija

 

logo 1

 

info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.


 

nazaj