vodilna slika

RAZPIS: Prva priložnost 2020

od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020, 14:00

Lokacija: Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1, Novo mesto

Organizator: LokalPatriot

ROK PRIJAVE: petek, 31. julij 2020

__

V novomeški Galeriji Simulaker objavljamo razpis za razstavni projekt, namenjen uveljavljajočim se avtoricam/avtorjem ter umetniškim skupinam, ki delujejo na slovenski umetniški sceni. Prijavijo se lahko posamezni avtorji/avtorice ali avtorske skupine ter kuratorji/kuratorice z razstavnimi projekti. Razpis je namenjen mladim do vključno 30. leta oziroma osebam, ki so zaključile študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih. Namen razpisa je spodbuda in promocija mlajših umetnikov in umetnic, kuratorjev in kuratoric, ki delujejo na področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti.

Razstava bo v Galeriji Simulaker izvedena v mesecu oktobru 2020 (po dogovoru z avtorji izbranega projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300,00 evrov (bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavljanja.

Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta umetniških del ter izvedljivost razstave. Z naklonjenostjo bomo obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije, kot tudi projekte, ki bi bili v Galeriji Simulaker predstavljeni premierno (ni pogoj za prijavo). Organizatorji razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

__

Pogoji za prijavo:

  • razpis je namenjen mladim vizualnim in intermedijskim umetnicam in umetnikom do 30. leta starosti oz. vsem, ki so zaključili študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih,
  • prijavitelji morajo ustvarjati v Sloveniji oz. morajo biti del tukajšnje umetniške scene,
  • rok za oddajo je vključno 31. julij 2020.

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
  • kratek življenjepis vključujoč letnico rojstva (do 1 strani),
  • vsebinski opis projekta oz. izjavo umetnika (do 1 strani),
  • tehnični opis izvedbe (do ½ strani),
  • vizualno dokumentacijo (portfolio), ki vključuje podatke o delih oz. opis del (do 20 strani, 300 dpi, največ 8MB).

 

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do ponedeljka, 17. avgusta 2020. Vsi prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne informacije – lahko zainteresirani prejmejo na zahtevek, poslan na spodnji elektronski naslov.

Vloge bo preučila komisija, ki jo sestavljajo: Špela Petrič, intermedijska umetnica; Tia Čiček, kuratorka; Adrijan Praznik, umetniški vodja Galerije Simulaker.

__
PRIJAVE sprejemamo v elektronski obliki na naslov: adrijan.praznik@simulaker.si

OBVEZNO V NASLOVU: RAZPIS PRVA PRILOŽNOST 2020

Dodatne informacije:

Adrijan Praznik, umetniški vodja Galerije Simulaker
E: adrijan.praznik@simulaker.si
T: 041 386 329
spletna stran: www.simulaker.si

__
TIA ČIČEK je magistrica umetnostne zgodovine (2019, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in samozaposlena kuratorka, producentka in recenzentka/kritičarka, ki je kurirala številne samostojne in skupinske razstave v lokalnem in mednarodnem prostoru. Med letom 2016 in 2019 je koordinirala program in vodila prodajo Galerije DobraVaga, zaradi zanimanja za sodobno umetnost v širšem kot tudi v lokalnem kontekstu se je v letu 2018 udeležila tečaja Thinking With Works of Art pod mentorstvom Ruth Noack in Grace Samboh v sklopu International Summer Academy of Fine Arts Salzburg ter se vpisala v Šolo za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. Od januarja leta 2020 deluje kot umetniška vodja Galerije Škuc.

Dr. ŠPELA PETRIČ, univ. dipl. biol., mag. umetnosti, v umetniškem delu prepleta naravoslovje, nove medije in performans. Zanimajo jo odnosi med znanostjo in družbo; samoniklo in umetno življenje; in terRabiologija (ontološki pristop k evoluciji in teraformativnosti življenja na Zemlji). V zadnjem obdobju je večino del posvetila raziskovanju rastlinskih principov. Svoje delovanje razširja z bioumetniškimi izobraževalnimi programi in delavnicami, ki so namenjeni senzibilizaciji zainteresirane javnosti, zlasti mladih. Svoje delo je doslej predstavila na številnih festivalih, razstavah in izobraževanih dogodkih v Sloveniji in po svetu (Centre Pompidou (FR), MSUM (SI), Garage (RU), Science Gallery Dublin (IR), Abandon Normal Devices (UK), Touch Me (HR), Pixxelpoint (IT), European Conference on Artificial Life (IT), Playaround (TW), Harvard (ZDA), Ars Electronica (AT)). Za svoje delo je prejela več nagrad in častnih omemb (Beli Aphroid, Award of Distinction Prix Ars Electronica, Core22, nagrada BIO50).
 

ADRIJAN PRAZNIK je septembra 2016 diplomiral iz slikarstva pod mentorstvom izr. prof. mag. Žige Kariža in somentorstvom izr. prof. dr. Tomislava Vignjevića na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V letih 2017-2018 je bil udeleženec Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje – Svet umetnosti (mentorja Alenka Gregorič in Miran Mohar). Svoja dela je predstavil na številnih skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini (Bosna in Hercegovina, Češka republika, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Srbija, ZDA …). Januarja 2020 mu je bil za obdobje dveh let dodeljen bivalni atelje v prostorih MGLC Švicarije v Ljubljani. V okviru Zavoda LokalPatriot deluje kot umetniški vodja Galerije Simulaker v Novem mestu. LokalPatriot je partnerska organizacija projekta konS. Adrijan Praznik je pri slednjem angažiran za delo kuratorja in producenta.