vodilna slika

Slovenščina med jezikovno normo in rabo

dne 19. 02. 2020, 17:00

Lokacija: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Organizator: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine

Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine vabi, da se v počastitev mednarodnega dne maternega jezika udeležite okrogle mize z naslovom Slovenščina med jezikovno normo in rabo, ki bo v sredo, 19. februarja 2020, ob 17. uri v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (prireditveni atrij)

Naraščajoča jezikovna raznolikost, ki jo prinaša elektronska doba, pa tudi vplivi jezika novih medijev na knjižni jezik, terjajo posodobitev Slovenskega pravopisa iz leta 2001 oziroma pripravo novih pravopisnih pravil. Nalogo je prevzela leta 2013 ustanovljena Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU in od 3. decembra 2019 do 15. januarja je na portalu Pravopis 8.0 že potekala javna razprava o predlogih za prvi poglavji novega jezikovnega priročnika (Pisna znamenja, Krajšave).

Na okrogli mizi bodo sodelovali člani Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU dr. Helena Dobrovoljc, dr. Hotimir Tivadar, dr. Tina Lengar Verovnik, dr. Peter Weiss in dr. Andreja Žele. Pogovor o delu pravopisne komisije, nastajanju novega slovenskega pravopisa, o vključevanju javnosti v razpravo o pravopisnih pravilih, delovanju Jezikovne svetovalnice in drugem aktualnem dogajanju na jezikovnem področju bo vodila Marinka Cerinšek.

Vabljeni!

nazaj