vodilna slika

1. MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE) – STRAH 2019

od 19. 08. 2019 do 21. 08. 2020, 20:00

Lokacija: Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a, Novo mesto; Dolenjski muzej, Jakčev dom, Sokolska ulica 1, Novo mesto; Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28, Novo mesto;

Društvo likovnih umetnikov Dolenjske odpira 1. Mednarodni bienale likovne vizije, ETIKE(TE) - STRAH v ponedeljek, 19. 8. 2019, ob 20. uri na Glavnem trgu 6, Novo mesto. Razstave bodo na ogled do 21. septembra 2019.

1. Mednarodni bienale likovne vizije ETIKE(TE) - STRAH, ki ga organizira DLUD in v okviru katerega bodo umetniki raziskovali in likovno proučevali področja na temo strahu, je posvečen trenutno vsesplošno prevladujoči eksistencialni vsebini, ki se dotika najbolj pereče problematike – migracij in človekovega strahu na splošno.

Žirija, ki so jo sestavljali Goran Milovanović, kot predsednik in člani Jasna Kocuvan Štukelj, Dajana Vlaisavljević, Robert Lozar in Olga Butinar Čeh, je 9. 7. 2019 v galeriji Jakčev dom naredila izbor prijavljenih avtorjev na razpis in med prijavljenimi projekti izbrala tiste, ki so sledili predpisani temi in jo skozi avtorefleksijo družbeno aktualizirali. Na razstavi sodeluje 50 likovno vizualnih umetnikov iz 5 držav Evrope. Kot gostje bienala svoja dela razstavlja tudi 5 dolenjskih fotografov.

Tako je pred nami, po dveh uspešnih mednarodnih projektih, ki jih je že organiziral DLUD, nov mednarodni projekt, za katerega je zasnovo naredila dr. Ines Vodopivec, idejni vodja bienalnega projekta pa je akademski slikar Hamo Čavrk, predsednik DLUD.

Na dan odprtja 1. Mednarodnega bienala, 19. 8. 2019,  bo žirija, ki jo sestavljajo Simon Kajtna, predsednik žirije, in člani Olga Butinar Čeh, Jasna Kocuvan Štukelj, Iztok Hotko in Robert Lozar, naredila izbor dveh nagrajencev bienala. Podelili bodo Odkupno nagrado bienala in Grand Prix bienala.

Občutja, ki jih povezuje skupni imenovalec »strah«, povsem odganjajo pozornost javnosti od drugih, pomembnejših tem in problemov. Umetnost mora skupaj z drugimi deležniki in akterji družbenih procesov ozaveščati in opozarjati na ta pojav, hkrati pa ponujati pozitivne eksistencialne modele bivanja in rešitve zahtevnega svetovnega problema. STRAH je pomemben dejavnik v življenju slehernega posameznika in prisoten v našem vsakdanjem življenju. Le malo je čustev, ki imajo takšen vpliv na naše delovanje, obnašanje in počutje kot strah. Strah je osnovni mehanizem za preživetje, ki se sproži kot odgovor na dražljaja - bolečina ali nevarnost. Strah je emocionalna osnova tesnobe, anksioznosti, ki je skupni imenovalec vseh čustvenih in tudi razpoloženjskih motenj in je tudi sestavni del temeljne osebnostne dimenzije. Študijsko zasnovana bienalna razstava bo pretresala naša moralna načela, politična in verska hotenja ter  nas ne nazadnje opominjala na ekološke in okoljske zagate, povezane z odnosom človeka do narave in do ljudi.

S projektom imajo po svetu možnost spoznavati, poleg vrhunske likovno vizualne umetnosti, tudi lepoto neokrnjene narave, ki ravno na Dolenjskem prihaja močno do izraza, in ne nazadnje bogate kulturne tradicije in sodobne projekte, posvečene vrhunski kulturi. In ker je ravno naša južna meja, ob kateri leži Novo mesto na udaru in na begunski poti v Evropo, je tematika, ki se je bienale loteva letos, upravičena in zagotovo velik izziv za umetnike same. Proučevanje in raziskovanje fenomena »strah« v likovno vizualni umetnosti pa tako izvira že iz davne preteklosti in vse do danes pred nami niza umetnine prežete z umetnikovim videnjem in čutenjem strahu ter groze v najrazličnejših likovnih zvrsteh in tehnikah.

Razstave bodo nanizane po naslednjih novomeških razstaviščih:

-        Dolenjski muzej, Jakčev dom, Sokolska ulica 1,

-        Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a,

-        Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28,.

Na razstavi sodelujejo:

ABRAM Uroš  BAUER, Margaretha, CARNIOLLUS Brut,DE LOCATELLI Alfred, DIMOVSKI Boge, DIMOVSKI Domen, DRNOVŠEK Vesna, ČAVRK Hamo, FIŠER Dušan, FRELIH Črtomir, FURLAN Andrej, GMEINER Christian, HUZJAN Zdenko, JAKIMOVSKA- RODIČ Svetlana, KAJTNA Simon, KALINŠEK Lojze, KARDELJ Janez, KARIM Silva, KASTELIC Jure, KAVČIČ Boštjan, KAVČIČ Mateja, KELLNER Kurt, KOŠMERL Nataša, KROPIUNIK Frank, LENARDIČ Zmago, LOZAR Robert, MAJKUS Siniša, MARINČ Jože, MEDLE Jožica, MILIĆ Zdravko, MIRTIČ Nataša, NEDANOVSKI Jasmina, ORAČ Janko, PETEK Polona, PETRIČ Eva, PLOTAJS - SICOE Silvester, POPIČ Luka, PRAH Annmarie, PRELOG Marija, PUCELJ Boštjan, PUGELJ Primož, RADOVIČ Bojan, SEDMACH Manuela, SEDMAK Aleš, SMERDU Mojca, STANČIČ Zora, ŠPENKO Tanja, TEGELJ Teja, TOMASETTI Larissa, TUTTA Klavdij, URH Kaja, VECCHIET Frank, WALDEGG Petar, WEINBERGER Uroš, VESEL POTOČNIK Veronika, ZLOKARNIK Mojca