vodilna slika

4. posvet: Po jutru se dan pozna

dne 27. 09. 2018, 14:00

Lokacija: KC Janeza Trdine Novo mesto, Trdinova dvorana

Organizator: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Posvečen bo kulturi in športu, s čimer sledimo tudi usmeritvi Mestne občine Novo mesto, ki je v okviru evropskega leta kulturne dediščine leto 2018 razglasila za Štukljevo leto in je tudi sofinancerka posveta.

Na različne načine in v različnih oblikah bomo predstavili povezanost umetnosti, giba in izobraževanja. Spoznali bomo, kako nas lahko kakovostne kulturno-umetnostne vsebine in projekti spodbudijo h gibanju, kako lahko prek umetnosti spoznavamo gib, kako lahko prek giba približujemo umetnost in kako gib povezuje izobraževanje in umetnost. Skozi predavanja in predstavitve primerov dobrih praks bomo spoznali, da prinaša vključevanje ustvarjalnega giba v delo z otroki in mladimi na različnih predmetnih področjih pozitivne učinke na motiviranost, dobro počutje, boljši uspeh in socializacijo.

Posvet je namenjen vsem (ravnateljem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanovah, plesnim pedagogom …), ki plesno umetnost in ustvarjalni gib vključujejo ali bi želeli vključiti v svoje delo. 

Vabilo, program in prijavnica na posvet so objavljeni na spletni strani http://www.kcjt.si/kulturna-vzgoja. Rok za prijavo je četrtek, 20. september 2018.

Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, udeleženci pa lahko na svojo željo dobijo potrdilo o udeležbi.

nazaj