onesna__ena_cesta.jpg

Zagotavljanje varnosti v prometu z ustrezno preglednostjo cest

datum: 19. 09. 2023

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske bo na območju naše občine od 25. septembra do 27. oktobra 2023 izvajala poostren nadzor nad preglednostjo občinskih cest.

Nadzori bodo predvsem usmerjeni v zagotavljanje ustrezne preglednosti občinskih cest zaradi razrasle vegetacije ob cestah, ki je pomembna z vidika zagotavljanja varnosti cestnega prometa, zlasti v okolici osnovnih in srednjih šol in v bližini vrtcev ter poti, kjer vozijo šolski avtobusi. Prav tako se z akcijo zasleduje večji nadzor zaradi onesnaževanja občinskih cest z vleko hlodovine po občinskih cestah, nedovoljenim odvajanjem meteornih voda na ceste ter nadzor nad izdanimi soglasji v delu izvedenih prekopov občinskih cest ter ostalih posegov.

nazaj