Dogajanje_na_Glavnem_trgu.png

Tretji razpisni rok za sofinanciranje organizacij oziroma posameznikov

datum: 28. 08. 2023

Odprt je tretji razpisni rok za razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov za tekoče triletno obdobje in za sofinanciranje projektov za leto 2023. Prijave so možne do vključno 29. septembra 2023. Skupno je na tretjem razpisnem roku na voljo 83.900 evrov.

Vloge organizacij se bodo oddajale prek digitalne platforme, kjer bodo vlagateljem na voljo digitalni vlogi za projekte in programe ter vsa razpisna dokumentacija. Do platforme lahko vlagatelji dostopajo prek spletne strani občine, kjer je prav tako objavljena razpisna dokumentacija ali neposredno prek povezave. Vlagatelj lahko vlogo odda z digitalnim potrdilom, s čimer je oddaja vloge zaključena. Če potrdila nima, po oddaji vloge v digitalni platformi izpolni izjavo, ki jo natisne in odda v fizični obliki na vložišču Mestne občine Novo mesto ali priporočeno po pošti (oboje na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto), najkasneje do zaključka tretjega roka javnega razpisa, to je 29. septembra 2023. 

Več informacij je na voljo na povezavi.

 

Povezane novice

28. avgust

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023 – 3. razpisni rok

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (DUL,...

več >

nazaj