odprta_kuhna_avgusta-_foto_odprta_kuhna.jpg

Objavljen razpis za sofinanciranje dela in projektov organizacij in posameznikov

datum: 05. 01. 2023

Objavljen je razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov za leta 2022, 2023 in 2024 in za sofinanciranje projektov za leto 2023 v skupni višini več kot 1,5 milijona evrov za enajst vsebinskih področij. Z namenom zagotavljanja stabilnega delovanja organizacij in posameznikov s posebnimi statusi, ki predstavljajo pomembno družbeno komponento v novomeškem okolju, letos nadaljujemo podporo letnim programom organizacij in posameznikov v sklopu lani uvedenega triletnega sofinanciranja ter podporo morebitnim novim projektom. Razpis je tako namenjen obstoječim vlagateljem, ki si imeli v letu 2022 odobreno sofinanciranje letnega programa dela za leta 2022, 2023 in 2024 ter novim in obstoječim vlagateljem za podporo projektom, ki jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto. Oddaja vlog in poročanje bosta tudi v letošnjem letu potekala v digitalni obliki. Prvi rok za oddajo vlog je 3. februar 2023, dodatna podpora pri prijavi na razpis pa bo poleg telefonskega in elektronskega svetovanja vlagateljem na voljo na informativnem srečanju, ki bo 25. januarja 2023 ob 14. uri na rotovžu.

IMG_4398

Obstoječi vlagatelji, ki so se na javni razpis z letnim programom dela prijavili že za leto 2022 in so uspešno pridobili naše sofinanciranje, so vabljeni, da prijavijo letošnji načrt dela na področjih kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, dogodkov in prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja ostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine, oživljanja mestnega jedra in okolja ter prostora. Na podlagi oddanega letnega načrta dela jim bo strokovna komisija dodelila občinska sredstva za izvedbo programa v letu 2023.

Prav tako so obstoječi vlagatelji vabljeni k prijavi morebitnih novih projektov, ki so takšne narave, da jih ne morejo uvrstiti v letni program dela ali projektov, ki so jih začeli v lanskem letu. Na področju projektov se obstoječim vlagateljem lahko pridružijo tudi novi vlagatelji. Na podlagi oddane vloge jim bo strokovna komisija dodelila občinska sredstva za izvedbo projektov v letu 2023.

Vloge organizacij se bodo oddajale prek digitalne platforme, kjer bodo vlagateljem na voljo digitalni vlogi za projekte in programe ter vsa razpisna dokumentacija. Do platforme lahko vlagatelji dostopajo neposredno prek povezave.

Vlagatelj lahko vlogo odda z digitalnim potrdilom, s čimer je oddaja vloge zaključena. Če potrdila nima, po oddaji vloge v digitalni platformi izpolni izjavo, ki jo natisne in odda v fizični obliki na vložišču naše občine ali priporočeno po pošti (oboje na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto), najkasneje do zaključka prvega roka javnega razpisa, to je 3. februarja 2023, do 23.59. V primeru ostanka sredstev bosta na voljo še dva razpisna roka, in sicer od 28. aprila do 26. maja ter od 28. avgusta do 29. septembra.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA

 

Povezane novice

05. januar

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 24 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi - Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), - Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023...

več >

nazaj