nacrt2.jpg

Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

datum: 21. 12. 2022

Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) smo pričeli s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1.

Območje načrtovanega prostorskega akta se nahaja na pobočju nad osrednjim delom naselja Stopiče, na robu obstoječe stanovanjske pozidave severno od športne dvorane in Osnovne šole Stopiče. Gre za nepozidano stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji.

Gradivo si je mogoče ogledati na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto, in sicer na naslednji povezavi: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2022122014080852/.

 

nazaj