Most_v_Srebni__ah_2.jpg

Povezujemo Novo mesto

datum: 29. 12. 2022

Konec novembra je bila na Glavnem trgu na ogled razstava zmagovalnih natečajnih rešitev za most čez Krko v Srebrničah, ki je ključen objekt novomeške zahodne obvoznice. S prvonagrajeno natečajno rešitvijo Novo mesto s širšo okolico dobiva še dva prepotrebna mostova, in sicer cestni most ter pod njim most za pešce in kolesarje. Skupno bo v naslednjih letih zgrajenih kar šest mostov, ki bodo rešili problematiko cestnega, peš in kolesarskega prometa na širšem področju Novega mesta, vsi pa so delo inženirja Marjana Pipenbaherja in ekipe strokovnjakov. Na področju prometnih povezav nadaljujemo s celovitim urejanjem vseh bistvenih mestnih in krajevnih povezav, poleg novih brvi pa dodatne možnosti za trajnostno mobilnost nudijo urejene večnamenske poti.

Most (in brvi) v Srebrničah in Ločni

Most dolžine 500 metrov in brez opornikov v reki, pod katerim se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje, bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo. Predvidena je gradnja mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišja mera ohranjanja obstoječe vegetacije. Avtorji zmagovalne natečajne rešitve so se s posebno pozornostjo posvetili prostoru pod mostno konstrukcijo, navezavam peš in kolesarskih poti na brv in širši krajinski ureditvi, ki jo prikažejo kot potencial kvalitetno definiranih ureditev za meščane in prebivalce zahodnega dela Novega mesta, kjer je predviden obsežnejši razvoj stanovanjskih, gospodarskih in športno rekreacijskih površin. Z investitorjem projekta zahodne obvoznice, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, so avtorji zmagovalne rešitve že podpisali pogodbo za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije. Pogoji za začetek gradnje mostu bodo predvidoma izpolnjeni v treh letih.Most v Srebrničah

Naša prizadevanja za celostno izboljšanje prometne infrastrukture bodo poleg začetka gradnje prve faze zahodne obvoznice z mostom v Srebrničah uresničena z začetkom gradnje prvega odseka 3. razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do Osredka, del te trase pa bo tudi 310 metrov dolg most preko Šmarješke ceste in reke Krke v Mačkovcu oziroma Ločni. Ob avtocestnem mostu bo tudi tu pešcem in kolesarjem dodatno namenjena 135 metrov dolga brv sodobne minimalne konstrukcije. DARS bo z gradnjo 5,5-kilometrskega odseka tretje razvojne osi pri Novem mestu, vrednega 102,5 milijona evrov, začel po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja predvidoma prihodnje leto. Gradnja naj bi trajala 48 mesecev.

Most v Ločni

Brv Loka–Kandija in Irča vas

Med prvimi bosta v naslednjih mesecih v uporabi mostova oziroma brvi v Irči vasi in na lokaciji Loke proti Kandiji, ki na lepo napredujeta in bosta bistveno prispevali k trajnostnemu povezovanju in dostopnosti do mestnega središča. Brv Loka-Kandija, z razglediščem na slikoviti Breg, je povezana z devetimi segmenti jeklene konstrukcije. Navezana je na večnamensko pot ob Težki vodi in bo tako Regrčo vas, Šmihel in Gotno vas povezala z mestnim jedrom.

Brv Loka-Kandija_Peter Žunič Fabjančič

Prav tako pomembna trajnostna povezava nastaja z gradnjo brvi v Irči vasi, ki bo največjo stanovanjsko sosesko Drsko povezala z bršljinskim zaledjem (del povezave Lastovče–Groblje je že zgrajen) in Češčo vasjo, prek  prenovljene pešpoti v Portovalu pa z mestnim jedrom in Kandijo.

Brv v Irči vasi dobiva zares impresivno obliko in velja za tehnično in arhitekturno izjemno zasnovan projekt, ki na študijske oglede v Novo mesto privablja številne študente iz področja gradbeništva in arhitekture. Takšne brvi namreč v radiju 500 kilometrov ni moč najti, zato je Novo mesto tudi odlično učno okolje. Brv Krko premosti brez posegov v reko, v enem zamahu z uporabo tehnologe prednapete armirano-betonske konstrukcije, sestavljene iz 46 elementov.

Brv v Irči vasi_Robert Kokol

Omrežje peš in kolesarskih poti dopolnjuje tudi izgradnja regionalnih kolesarskih povezav. Med prvimi bo v skupni dolžini  skoraj 11 kilometrov nova kolesarska pot povezala Novo mesto in Stražo (gradnja je  v naši občini v večji meri že zaključena), v prihodnje pa sledijo še kolesarske poti v smeri Trebnjega oziroma v prvi fazi do Mirne Peči, iz središča Novega mesta proti Šmarješkim Toplicam in Škocjanu, poteka pa tudi projektiranje kolesarske povezave Novo mesto–Stopiče.

V naslednjih mesecih bo ob prenovi ceste dokončana večnamenska pot za pešce in kolesarje med Malim Slatnikom in Petelinjekom, novozgrajena povezava Krka–Žihovo selo je že v uporabi, pripravljen pa je tudi projekt med Ragovim in vasjo Krka.

Številni odseki cest, kjer trenutno potekajo prenove, prav tako prinašajo varnejše in trajnostno naravnano prometno infrastrukturo, na primer izgradnja manjkajočega pločnika in rekonstrukcija ceste v Birčni vasi, izgradnja manjkajočega pločnika in v prihodnje rekonstrukcija križišča v krožišče na Ratežu, pred kratkim začeta druga faza prenove Topliške ceste in pločnika v dolžini 600 metrov, prenova ceste v Črmošnjicah, pomembne podgorjanske povezave Pangrč Grm–Gabrje, že končana ureditev varne šolske poti Lešnica–Otočec, prenova Ceste brigad in Ulice Slavka Gruma. Predvidoma v začetku prihodnjega leta bosta v prvi fazi del z varnimi površinami za pešce, kolesarje in avtobusnim postajališčem urejeni tudi Trdinova ulica in del Mušičeve pri Osnovni šoli Grm.

Varna šolska pot Lešnica-Otočec_Peter Žunič Fabjančič

Z naštetimi investicijami si na področju celotne občine prizadevamo, da bo Novo mesto v nekaj letih v vseh smereh na voljo pešcem in kolesarjem, predvsem pa, da se s prenovo mestnih vpadnic, pomembnih krajevnih cestnih povezav in izgradnjo dveh mostov za motorni promet (Srebrniče, Ločna) ter obvoznic, zmanjšajo dvajsetletni zaostanki pri ureditvi prometne infrastrukture. Slednje je za našo občino in širšo regijo jugovzhodne Slovenije ključni projekt, ki bo bistveno pripomogel k izboljšanju sedanje prometne obremenjenosti Novega mesta in njegovi povezanosti z ostalimi kraji.

Članek lahko preberete tudi v decembrski številki Glasila Novo mesto.

nazaj