013.jpg

Ustanovna seja občinskega sveta

datum: 16. 12. 2022

Na ustanovni seji se je včeraj sestal novoizvoljeni 30-članski občinski svet. Na seji so bili potrjeni mandati vseh članov občinskega sveta, kot ponovno izvoljeni župan pa je slovesno zaprisegel Gregor Macedoni. Glede na prejšnji mandat je v občinskem svetu 13 novih svetnikov, v svetniških klopeh pa je tudi 9 svetnic.

003

Na seji, ki jo je vodil najstarejši svetnik Adolf Zupan, so se najprej seznanili s poročili občinske volilne komisije o rezultatih volitev v občinski svet, za romskega svetnika in župana. Sledilo je imenovanje mandatne komisije, ki je na podlagi pregleda postopkov predlagala potrditev mandatov izvoljenim svetnikom in županu Gregorju Macedoniju, kar so prisotni svetniki tudi soglasno izglasovali. Župan je po prisegi nagovoril občinski svet in pri tem izpostavil, da ponovno izvolitev jemlje kot veliko odgovornost in pri tem računa tudi na podporo občinskih svetnikov. Prejšnja dva mandata je ocenil kot izjemno uspešna, saj je naša občina najmanj zadolžena mestna občina, hkrati pa mestna občina z najboljšo demografsko sliko. Tretji mandat bo po županovi oceni nadaljevanje zadnjih dveh oziroma bo še dodatno razvojno prebojen z realizacijo številnih projektov na najrazličnejših področjih. Napovedal je še, da v občinskem svetu ne bodo sklepali klasične koalicije, saj si tako kot v minulih osmih letih želi sporazum o sodelovanju s čim več listami, podlaga zanj pa bodo programska načela in projekti.

014a

Prva seja v novem mandatu se je zaključila z imenovanjem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji bo predsedoval Boštjan Grobler, preostali člani pa so Marko Dvornik, Bojan Kekec, Rok Mežnar, Renata Pavlin, dr. Janez Povh, Matija Škof, Sara Tomšič in Jiří Volt. V občinski svet je bil na svoji listi izvoljen tudi  župan, a te funkcije zaradi nezdružljivosti z župansko ne bo opravljal, zato je občinski svet sprejel sklep, da mu preneha mandat občinskega svetnika. Komisija za mandatna vprašanja bo opravila postopek za imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta, ki bo imenovan na naslednji seji v januarju 2023.

Foto: Robert Kokol, Foto Asja

nazaj