DSC_0577.jpg

Rekonstrukcijo Topliške ceste bodo spremljale delne zapore

datum: 18. 11. 2022

V ponedeljek, 21. novembra 2022, bo gradbeni izvajalec CGP začel drugo fazo celovite rekonstrukcije Topliške ceste v dolžini 600 metrov. Prenova cestišča in pločnika bo potekala od prehoda za pešce, ki 150 metrov nad križiščem z Ulico Slavka Gruma povezuje Irčo vas in Drsko, do križišča pri Šmihelskem mostu. V času del, ki se bodo predvidoma izvajala do konca aprila, bodo na Topliški cesti vzpostavljene premične delne zapore, promet bo potekal izmenično enosmerno.

Prva faza rekonstrukcije Topliške ceste, ki je bila izvedena v lanskem letu, je obsegala izgradnjo kolesarske steze in pripravo komunalnih vodov, druga faza bo poleg prenove cestišča in pločnika zajela še ureditev cestne razsvetljave. Slednjo fazo bodo spremljale delne zapore, ki jih bo izvajalec vzpostavljal v krajših odsekih in jih prilagajal poteku del.

Investicijo v vrednosti 1,2 milijona evrov v večjem deležu financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, preostanek sredstev smo zagotovili na Mestni občini Novo mesto.

nazaj