081022-301.jpg

Evropa za državljane: Projekt Sedem evropskih držav - ena identiteta

datum: 06. 11. 2022

V projektu je sodelovalo 335 povabljenih državljanov iz 7 evropskih držav: Malta, Španija, Grčija, Slovenija, Srbija, Hrvaška in Italija. Med 26. septembrom in 5. oktobrom 2022 je v sedmih partnerskih mestih, v sedmih državah, potekalo sedem enodnevnih državljanskih forumov "Naša evropska identiteta", ki se jih je udeležilo 105 udeležencev. Na vsakem državljanskem forumu sta bili obravnavani dve temi v skladu z večletnimi prednostnimi temami programa Evropa za državljane: 1) prihodnost EU z vidika evroskepticizma, 2) solidarnost z vidika migrantske krize v EU.

V drugem delu projekta je bila organizirana tridnevna mednarodna konferenca "Sedem evropskih držav - ena identiteta", ki je potekala od 6. do 8. oktobra 2022 v mestu Birgu v času velike tradicionalne prireditve Birgu Fest. Konferenca je bila organizirana v obliki: 3 plenarnih zasedanj, 3 okroglih miz, 1 predavanja, ure zgodovine in 1 razprave. Podpisan je bil memorandum o prihodnjem sodelovanju. Obravnavane so bile teme iz posebnih prednostnih nalog: prihodnost Evrope in izziv evroskepticizma, spodbujanje solidarnosti v času krize, spodbujanje medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja, stigmatizacija migrantov in manjšinskih skupin ter perspektive evropske mladine. Konference se je udeležilo 240 udeležencev iz 7 držav, od tega 190 tujih udeležencev iz 6 držav EU. V projektu sodeluje 7 evropskih držav: Malta, Španija, Grčija, Slovenija, Srbija, Hrvaška in Italija. Slovenijo in Novo mesto je predstavljal Zavod Boter.

07.10.2022 sta potekali prvo in drugo plenarno zasedanje konference, na katerem je župan mesta Birgu pozdravil goste iz partnerskih mest in jim zaželel uspešno delo na konferenci. Začelo se je plenarno delo, kjer so v okviru drugega plenarnega zasedanja predstavniki vseh partnerjev predstavili svoja mesta in organizacije, iz katerih prihajajo, ter najpomembnejše uspešno izvedene projekte kot primere dobre prakse.

Po odmoru so bili udeleženci razdeljeni v skupine, delo pa je potekalo v treh okroglih mizah in eni razpravi. Teme na okroglih mizah so bile osredotočene na večne prednostne naloge, kot so porast evroskepticizma in njegove posledice za prihodnost Evrope, migrantska kriza ter mladi in njihova evropska prihodnost. Organizirana je bila tudi razprava na temo evropske identitete.

Zvečer je bil organiziran podpis Memoranduma o sodelovanju partnerjev pri projektu in zaključno plenarno zasedanje s povzetkom dela konference, na katerem so predstavniki partnerjev izrazili svoje vtise in se zahvalili gostitelju za gostoljubje in smiselno delo.

8. oktobra 2022 je bil organiziran tečaj, na katerem je gostitelje predstavljal strokovnjak, ki je predstavil najpomembnejše kulturne in zgodovinske predmete, imel predavanje in udeležence seznanil z zgodovino mesta Birgu in Vallette. Zvečer so se udeleženci udeležili velike lokalne tradicionalne prireditve Birgu Fest.

Birgu_info_template_en sl.pdf

Birgu Conference post sl.docx

nazaj