DSC_6041.jpg

Uveljavitev uradnega prečiščenega besedila OPN

datum: 26. 10. 2022

Dne 27. 10. 2022 prične veljati uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto. Uradno prečiščeno besedilo je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 30. redni seji dne 6. 10. 2022.

V Dolenjskem uradnem listu št. 24/22 je bil odlok objavljen dne 12. 10. 2022, v celoti pa je objavljen tudi na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto na povezavi https://novomesto.si/prostorski-portal/8350/

Odlok je bil sprejet v letu 2009, kasneje večkrat spreminjan in dopolnjevan, zadnja večja sprememba je bila uveljavljena v juliju 2022. OPN pomembno vpliva na pogoje rabe nepremičnin, zato je pomembno, da je odlok pregleden, dostopen in omogoča ustrezno seznanjenost občanov, lastnikov nepremičnin in zainteresiranih javnosti s prostorskimi pogoji.

nazaj