DSC_9496.jpg

Župani pozivajo poslance k sprejetju učinkovitejše zakonodaje

datum: 25. 10. 2022

V Novem mestu je včeraj na pobudo župana Gregorja Macedonija potekalo srečanje poslancev državnega zbora in županov jugovzhodne Slovenije in Posavja, na katerem so župani enotno podpisali ter poslancem predali pobudo za spremembo zakonodaje, ki predstavlja okvir za izboljšanje pereče romske problematike. Pobuda županov temelji na ukrepih, ki jih je v prejšnjem sklicu parlamenta obravnavala delovna skupina za romsko problematiko in predvideva spremembe na področjih socialne politike, trga dela, izobraževanja in javnega reda. Prisotni poslanci so podprli predloge in se strinjajo z nujnostjo konkretnih medresorskih ukrepov.

DSC_9496

Pobudo podpira 11 županov iz vseh občin z izrazito romsko problematiko: občine Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in mestni občini Krško in Novo mesto. Kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, so v včerajšnji enotni pobudi zajeti predlogi, ki so že bili pripravljeni v prejšnjem mandatu vladne delovne skupine za romsko problematiko in so tudi že bili strokovno obravnavani. Poudaril je, da sistemskih državnih ukrepov na področju romske problematike v zadnjih letih ni bilo, stanje na terenu pa se drastično poslabšuje, zato je nujno potreben celovitejši in medresorski pristop na nivoju države.

Župani zato pozivajo poslance k sprejemu paketa predlaganih sprememb petih zakonov, ki bodo dodatno zaščitile vse slovenske otroke v raznih specifičnih situacijah. V zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se spremembe nanašajo na znižanje otroškega dodatka po 15. letu v primeru nevključitve v nadaljnje šolanje in nedenarno izplačilo v primeru neobiskovanja osnovne šole, pri zakonu o socialno-varstvenih prejemkih predlagajo izplačilo denarne socialne pomoči »v naravi« ob neobiskovanju osnovne šole in zapadlemu dolgu do javnih subjektov oziroma države ali občine. Zakon o urejanju trga dela bi dopolnili z napotitvijo na zaposlitev brezposelne osebe, s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih in podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta, pri zakonu o varstvu javnega reda in miru predlagajo zaostritev kazni za streljanje (izven strelišč) ter v zakonu o voznikih uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom osnovnošolskega programa.

DSC_9506

Na dogodek so bili vabljeni vsi poslanci iz dolenjskih, posavskih in ribniško-kočevskih volilnih okrajev, trije prisotni – Predrag Baković (SD), Vida Čadonič Špelič (NSi) in Jožica Derganc (Gibanje Svoboda) – pa so predloge podprli in zagotavljajo podporo ob morebitni vnovični obravnavi predlaganih sprememb v državnozborski proceduri.

nazaj