hands-g4b9dac471_1920.jpg

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe Mestne občine Novo mesto (SECAP) do leta 2030

datum: 12. 09. 2022

Od ponedeljka, 12. septembra 2022, do četrtka, 22. septembra 2022, poteka javna razprava o Akcijskem načrtu za trajnostno energijo in podnebne spremembe Mestne občine Novo mesto (SECAP) do leta 2030.

Evropska unija si je z evropskim zelenim dogovorom zadala ambiciozen cilj, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na svetu. Osrednjo silo v boju proti podnebnim spremembam in prehodu na čisto energijo EU vidi v lokalnih skupnostih, združenih v iniciativo Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo. Župani, podpisniki konvencije za podnebne spremembe in energijo, imajo skupno vizijo trajnostne prihodnosti ne glede na velikost svojih občin ali njihovo mesto na zemljevidu sveta. Ta skupna vizija vodi do dejanj pri spopadanju z medsebojno povezanimi izzivi: blažitvijo podnebnih sprememb, prilagajanjem nanje in trajnostno energijo. Pripravljeni smo, da skupaj izvedemo konkretne dolgoročne ukrepe, s katerimi bomo ustvarili okoljsko, družbeno in gospodarsko stabilno okolje za sedanjo in prihodnje generacije.

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe Mestne občine Novo mesto (SECAP) do leta 2030, ki je pred vami, je konkretizacija zgoraj omenjenega cilja. V dokumentu z blažitvenimi ukrepi (ukrepi za zmanjšanje emisij CO2) in z ukrepi za prilagajanje podnebnim spremembam naslavljamo ključna področja za dosego cilja: zgradbe in oprema, ukrepi za javno razsvetljavo, promet, sektor energije, sektor vodni viri in vodovodni sistemi, sektor okolja in biodiverzitete, sektor gozdarstvo, sektor civilne zaščite in prve pomoči.

V tej fazi priprave Akcijskem načrtu za trajnostno energijo in podnebne spremembe Mestne občine Novo mesto (SECAP) do leta 2030 vse zainteresirane vabimo, da podate predloge in pripombe na e-naslov tjasa.bezensek@novomesto.si prek obrazca na povezavi: Pripombe in dopolnitve predloga_SECAP_2030.docx

V sklopu javne razprave bo izvedena tudi javna diskusija in sicer v sredo, 21. septembra 2022 ob 16. uri v sejni sobi občinskega sveta (rotovž – 1. nadstropje, Glavni trg 7, Novo mesto), na katero se zainteresirani posamezniki lahko prijavite na e-naslov tjasa.bezensek@novomesto.si prek obrazca na povezavi: Prijava na ustno obravnavo predloga_SECAP_2030.docx

Prijava na ustno obravnavo predloga_SECAP_2030.docx

Pripombe in dopolnitve predloga_SECAP_2030.docx

SECAP_MONM.pdf

 

nazaj