Podpora občanom s storitvami socialnega servisa

datum: 30. 03. 2020

Z izvajanjem storitev socialnega servisa želimo občanom in občankam ponuditi storitve, ki bi jim omogočale podporo in ustvarile pogoje za polno življenje tudi v teh izrednih razmerah, ko jim je onemogočeno opravljanje določenih storitev. Upravičenec je vsakdo, ki naroči določeno opravilo ali več opravil. V sklopu opravil socialnega servisa izvajamo dostavo toplega obroka iz Doma starejših občanov (DSO) Novo mesto na dom naročnika. Postopek se začne na željo uporabnika oziroma zakonitega zastopnika. Za storitve socialnega servisa pokličite na telefonsko številko Službe za pomoč na domu DSO NM: 07/371-99-25.

Cene storitev socialnega servisa so razvidne iz veljavnega cenika, ki je na voljo v spodnji priponki.
Socialni servis za MO.pdf

nazaj