Omejeno izvajanje nadzora Medobčinskega inšpektorata v času izrednih razmer

datum: 23. 03. 2020

Medobčinski inšpektorat bo inšpekcijski nadzor v času veljave ukrepov zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) izvajal le v nujnih primerih, pri katerih je od odločitve v zadevi odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti. Ostali nadzor bo inšpektorat izvedel ali dokončal po prenehanju veljave ukrepov.

Inšpekcijske zavezance, pri katerih je inšpekcijski nadzor že v teku in ne bodo uspeli izpolniti svojih obveznosti, odrejene s strani inšpektorja, obveščamo, da jim bodo po prenehanju izvajanja ukrepov določeni novi roki za izvedbo posameznih dejanj v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

V prekrškovnih zadevah roki ne tečejo. Ne glede na navedeno, pa bodo inšpektorji in redarji lahko začeli ali nadaljevali postopek o prekršku v nujnih zadevah (če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnosti, za premoženje večje vrednosti). V teh primerih roki tečejo, pri čemer pa bomo storilca prekrška o tem o pisno obvestili.

 

Za pridobitev upravnih aktov s področja urejanja prometa lahko stranka vlogo vloži po elektronski poti ali po pošti, pri čemer vlagateljem predlagamo, da se odločijo za elektronsko vlaganje vlog, pri čemer lahko vloge vložijo brez varnega elektronskega podpisa.

 

 

Povezane novice

11. maj

Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom

Objavljamo informacije v zvezi z novim koronavirusom in pozivamo občane, da upoštevajo navodila in nasvete pristojnih služb.

več >

nazaj