Obvestilo o zaprtju vrtcev in osnovnih šol na območju MONM

datum: 13. 03. 2020

Skladno z odločitvijo Vlade RS ob razglasitvi epidemije izbruha koronavirusa bodo med 16. in 29. marcem 2020 zaprti vrtci in osnovne šole v Mestni občini Novo mesto. Zagotovljeno bo nujno varstvo za otroke, katerih starši opravljajo vitalne poklice za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Izobraževanje v šolah bo v tem času potekalo na daljavo.

Skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport nujno varstvo pripada zaposlenim v  zdravstvu, policiji, vojski, gasilski službi, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurnim v šolah in vrtcih, redarstvih, službah energetike in civilne zaščite in drugih službah, ki so pomembne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.

Nujno varstvo se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne - nujnih del…), drugi pa v navedenih poklicih, mora otrok biti doma.

Nujno varstvo je na voljo predšolskim otrokom in učencem od 1. do 5. razreda.

Od ponedeljka, 16. marca, dalje bo za nujne  primere odprt Vrtec Pedenjped Novo mesto, na Šegovi ulici 22 (enota Pedenjped), od 5.30 do 16.30 ure. Dežurni telefon za nujne informacije: 040/619-157. 

Sprejemali bodo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom delodajalca. Prijava je možna na elektronskih naslovih vrtcev do nedelje, 15. marca, do 10.ure. Starše prosimo, da z vso skrbnostjo presodijo ali vrtec zares potrebujejo ali lahko otroka zaupajo v drugo varstvo. V dežurnem vrtcu bo uvedena poostrena higiena ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Starše prosimo, da upoštevajo navodila in pravila.

Do 19. marca je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morate starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19. marcu se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.

Šole bodo o vseh aktivnostih obveščale preko e-pošte in na spletnih straneh.

Povezane novice

11. maj

Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom

Objavljamo informacije v zvezi z novim koronavirusom in pozivamo občane, da upoštevajo navodila in nasvete pristojnih služb.

več >

12. marec

Koronavirus: Potrebni sta odgovornost in potrpežljivost!

Občane pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih strokovnih služb pri izvajanju preventivnih ukrepov in preprečevanju širjenja okužbe z novim koranavirusom

več >

nazaj