vodilna slika

Mestna občina Novo mesto dobila spor v reviziji vodovod Grčevje

datum: 16. 02. 2009

Mestna občina bo lahko končno koristila več kot milijon evrov evropskih sredstev.

Na Mestni občini Novo mesto smo prejeli sklep Državne revizijske komisije, s katerim je zavrnila zahtevek za revizijo podjetja Proadria, d. o. o., nad izborom izvajalca za izgradnjo vodovoda Grčevje. Tak sklep je za Mestno občino Novo mesto, župana in njen Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo zelo velikega pomena. Z njim se je namreč ustvarila možnost koriščenja doslej blokiranih več kot milijon evrov evropskih sredstev po zahtevkih za lansko leto, zaradi česar je občina zašla konec minulega leta v likvidnostne težave. Občina je morala ves čas financirati gradnjo z lastnimi sredstvi, za kar je plačala 1.466.610 EUR, hkrati pa zaradi postopka revizije država ni refundirala že odobrenih sredstev v višini 1.025.500 EUR.
Po drugi strani pa je ta sklep tudi prvi resni pokazatelj uresničevanja programa konsolidacije občinske blagajne, kot ga je napovedal župan Alojzij Muhič. V takšni odločitvi Državne revizijske komisije vidimo tudi neposredno potrditev zakonitega in strokovnega ravnanja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo in krepko zaušnico vsem tistim skupaj z rumenim tiskom, ki niso verjeli in celo niso hoteli slišati strokovnih argumentov Mestne občine Novo mesto v tem primeru.
Naj spomnimo: Mestna občina Novo mesto je lani operacijo Vodovod Grčevje prijavila na 3. Javni razpis za razvoj regij in prejela sklep o odobritvi 1.379.940,00 EUR evropskega denarja za sofinanciranje projekta. Zatikati se je začelo po izvedbi postopka javnega naročila. Ponudbe so oddali trije ponudniki, in sicer Proadria, d. o. o., iz Ljubljane, Storitve z gradbeno mehanizacijo, Vidic Stanislav, s. p., Črmošnjice pri Stopičah ter Malkom Novo mesto, d. o. o., iz Novega mesta. Mestna občina je na razpisu izbrala Malkom skupaj s soponudnikom CGP Novo mesto in z njim podpisala pogodbo v skupni vrednosti 2.093.779,72 EUR. Nad takšno izbiro se je pritožilo podjetje Proadria, ki je hkrati zahtevalo tudi prekinitev vseh gradbenih aktivnosti. Državna revizijska komisija se ni strinjala s prekinitvijo gradbenih aktivnosti, glede revizije pa je peljala postopek naprej. Končno je po šestih mesecih pravniških zapletov Državna komisija zahtevek Proadrie, d. o. o., zavrnila kot neutemeljenega.
Mestna občina Novo mesto bo zaradi stroškov, ki so nastali v zvezi z revizijo postopka in zaustavljenega črpanja evropskega denarja (zamudne obresti, stroški najemov kreditov itd.), proti Proadrii, d. o. o., pred sodiščem sprožila postopek za vračilo nastale škode.

 

Grcevje splet.jpg

nazaj