vodilna slika

Razširitev dnevnega reda 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 01. 2008

V četrtek, 31. januarja 2008 (Rotovž)


OBČINSKEMU SVETU


MESTNE OBČINE NOVO MESTO


...

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-5/2006

Datum: 23. 1. 2008

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 – UPB 1) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005) predlagam

 

razširitev dnevnega reda

12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

s k l i c a n e

za četrtek, 31. januarja 2008, ob 16. uri,

z naslednjima točkama:

10. Strategija razvoja primarnega zdravstva v Mestni občini Novo mesto

11. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o

javni kanalizaciji

 

Prejšnje točke od številke 10 naprej se ustrezno preštevilčijo. Priložena so gradiva za novi točki dnevnega reda.

S spoštovanjem !


ŽUPAN


Alojzij MUHIČ

nazaj