zemljevid krajevnih skupnosti

Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče - Stopiče/1

datum: 03. 07. 2024

Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče/1 (v nadaljevanju: OPPN). Območje načrtovanega OPPN se nahaja v naselju Stopiče, na robu obstoječe stanovanjske pozidave severno od športne dvorane in Osnovne šole Stopiče. Namen priprave prostorskega akta je določitev podrobnejših pogojev za stanovanjsko gradnjo.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta poteka od 5. 7. 2024 do vključno 20. 8. 2024. Javna obravnava bo dne 17. 7. 2024 ob 16. uri. Podrobnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi so navedene v javnem naznanilu. Gradivo si je mogoče ogledati v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu) ter na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto:

Občinski podrobni prostorski načrt Golišče – Stopiče /1

 

Javno naznanilo:

OPPN Stopice dop. osnutek javno naznanilo.pdf

 

Slika1

novice

03. julij, KS Stopiče

Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče - Stopiče/1

Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče/1 (v nadaljevanju: OPPN). Območje načrtovanega OPPN se nahaja v naselju Stopiče, na robu obstoječe stanovanjske pozidave severno od športne dvorane in Osnovne šole Stopiče. Namen priprave prostorskega akta je določitev podrobnejših ...

več >

23. december, KS Stopiče
 Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) smo pričeli s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1.

več >

08. oktober, KS Stopiče

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

04. maj, KS Stopiče
04. maj, KS Stopiče
22. februar, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
26. november, KS Stopiče