Krajevna skupnost Mestne njive

Mestne njive 4a
8000 Novo mesto
Email: ks.mestne.njive@novomesto.si

predstavitev

Naselja: Novo mesto z ulicami: Cankarjeva ulica, Kettejev drevored s hišnimi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, Koštialova ulica, Lamutova ulica, Ljubljanska cesta s hišnimi št. 4, 6, 8, Mestne njive, Prisojna pot in Seidlova cesta s hišnimi št. ...

vodstvo

Predsednik sveta:

Andrej Malenšek

Člani sveta:

Petra Primic Petrov

Aleš Tiran

Ana Zagorc

Mladena Milošević

Jan Poglajen

Laura Prepeluh

Katalog informacij javnega značaja:

Katalog informacij javnega značaja KS Mestne njive

Zapisniki sej sveta:

zapisnik 3_2023

Zapisnik 1_2023 korespodenčne seje

Zapisnik 2_2023

Zapisnik 1_2023 konst.seje

Zapisnik 13_2022.pdf

Zapisnik zbora krajanov dne 14.7.2022.pdf

Zapisnik 12_2022.pdf

Zapisnik 11_2022.pdf

Zapisnik 10_2022.pdf

Zapisnik zbora krajanov.pdf

Zapisnik 9_2021.pdf

Zapisnik 8_2021.pdf

Zapisnik 7_ 2021.pdf

Zapisnik 6_2020.pdf

Zapisnik 5_2020.pdf

Zapisnik 4_2019.pdf

Zapisnik 3_2019.pdf

Zapisnik 2_2019.pdf

Zapisnik 1_2019 konst. seje.pdf

 

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

18. september, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin
18. september, KS Drska
 JAVNO VODSTVO PO BRVI V IRČI VASI

JAVNO VODSTVO PO BRVI V IRČI VASI

Dne 20.9.2023 ob 17.00. Vabljeni!

več >

13. september, KS Drska
 Marija Zagorc - naša 90 letnica

Marija Zagorc - naša 90 letnica

Naša krajanka je praznovala častitljivi jubilej

več >

13. september, KS Drska
13. september, KS Bršljin
pobude Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Vabljeni vsi, da posredujete vsebine in (mikro)lokacije pobud.

več >

13. september, KS Drska
04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

24. avgust, KS Prečna
Prostor za druženje  v naravi Ureditev družabnega prostora na športnem igrišču v Podbrezniku

Ureditev družabnega prostora na športnem igrišču v Podbrezniku

Krajevna skupnost Prečna je na športnem igrišču v Podbrezniku uredila in posodobila družabni prostor.

več >