Krajevna skupnost Bršljin

Stavba KS, Klemenčičeva ulica 13
8000 NOVO MESTO
Email: ks.brsljin@novomesto.si

predstavitev

Naselja: Novo mesto z ulicami: Bršljin, Cegelnica, Cesta brigad, Foersterjeva ulica, Kettejev drevored s hišnimi št. 19, 32, 33, Klemenčičeva ulica, Kočevarjeva ulica, Kolodvorska ulica, Lastovče, Livada, Ljubljanska cesta s hišnimi št. 3, 5, 7, 9, 10,11, 12, ...

vodstvo

Predsednik sveta:
Mira Kump

 

Člani sveta:

Vanja Kavšček

Jožefa Šepetavc

Ignacij Milan Vrščaj

Andreja Ravbar

Slavko Špec

Petar Mrkšič

Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 18.30 do 19. ure

 

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja za KS Bršljin.pdf

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

28. januar, KS Drska
27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o finančnem načrtu za leto 2023, o cenah najema grobov v letu 2023 ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

več >

27. januar, KS Majde Šilc

ELEKTRIČNA OSKRBA RAGOVO

Prizadevanje Sveta KS Majde Šilc za izboljšanje električne oskrbe Ragovo.

več >

26. januar, KS Drska
25. januar, KS Kandija - Grm

NAGOVOR PREDSEDNICE KS KANDIJA-GRM

Spoštovane krajanke in krajani KS Kandija – Grm, 11. januarja 2023 je imel svojo prvo sejo novoizvoljeni svet naše krajevne skupnosti. Trem starim članom smo se pridružili štirje novi. Vsi se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo s številnimi podeljenimi glasovi dali krajani in trudili se bomo, da bomo upravičili vaše zaupanje. Staremu ...

več >

20. januar, KS Majde Šilc
 VABILO - PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA UREDITVE UL. MARJANA KOZINE

VABILO - PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA UREDITVE UL. MARJANA KOZINE

Vabilo na predstavitev sedanje faze izdelave projekta celovite ureditve Ul. Marjana Kozine ( prometne ureditve, obnove infrastrukture pod voziščem… ) Predstavitev bo v sredo 25.1.2023, s pričetkom ob 17. uri, v Vrtcu Ciciban na Ragovski ulici

več >

18. januar, KS Kandija - Grm

Poročilo o meritvah hitrosti na Mušičevi ulici

Prejeli smo poročilo o izvedenih meritvah hitrosti prometa na Mušičevi ulici.

več >

11. januar, KS Regrča vas
 ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora - gostinskega lokala v najem

ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora - gostinskega lokala v najem

Predmet zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem je gostinski lokal, ki se nahaja v pritličju doma krajanov Regrča vas v Novem mestu, Regrča vas 101, 8000 Novo mesto, skupaj s teraso. Lokal se nahaja v stavbi na lokaciji nepremičnine z oznako ID znak: 1485-538/4-0 parcela št. 538/4 k.o. 1485 Gotna vas (ID 534684), v izmeri 76,30 ...

več >

01. januar, KS Uršna sela
 Družabni večer v  Domu krajanov na Uršnih selih

Družabni večer v Domu krajanov na Uršnih selih

V ponedeljek, 26.12.2022, ob 17. uri smo Kronce organizirale in izvedle Družabni večer s pesmijo v prostorih Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

28. december, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >