Krajevna skupnost Regrča vas

Dom KS
8000 NOVO MESTO
Email: ks.regrca.vas@novomesto.si

predstavitev

Naselja: Novo mesto z ulicami: Finžgarjeva ulica, K Roku, razen hišnih št. 10 in 12, Ob Težki vodi hišne št. od 18 do 92, Regrča vas, Vidmarjeva ulica in Knezova ulica.

vodstvo

Predsednik sveta:
Mateja Rožič

Člani sveta:

Davor Smuk

Jože Hočevar

Darko Zupančič

Andrej Resman

Klavdija Pečnik

Vid Klemenčič

Katalog informacij javnega značaja:

Katalog_informacij_javnega_znacaja_KS _Regrca_vas.pdf

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

28. januar, KS Drska
27. januar, KS Majde Šilc

ELEKTRIČNA OSKRBA RAGOVO

Prizadevanje Sveta KS Majde Šilc za izboljšanje električne oskrbe Ragovo.

več >

26. januar, KS Drska
25. januar, KS Kandija - Grm

NAGOVOR PREDSEDNICE KS KANDIJA-GRM

Spoštovane krajanke in krajani KS Kandija – Grm, 11. januarja 2023 je imel svojo prvo sejo novoizvoljeni svet naše krajevne skupnosti. Trem starim članom smo se pridružili štirje novi. Vsi se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo s številnimi podeljenimi glasovi dali krajani in trudili se bomo, da bomo upravičili vaše zaupanje. Staremu ...

več >

20. januar, KS Majde Šilc
 VABILO - PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA UREDITVE UL. MARJANA KOZINE

VABILO - PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA UREDITVE UL. MARJANA KOZINE

Vabilo na predstavitev sedanje faze izdelave projekta celovite ureditve Ul. Marjana Kozine ( prometne ureditve, obnove infrastrukture pod voziščem… ) Predstavitev bo v sredo 25.1.2023, s pričetkom ob 17. uri, v Vrtcu Ciciban na Ragovski ulici

več >

18. januar, KS Kandija - Grm

Poročilo o meritvah hitrosti na Mušičevi ulici

Prejeli smo poročilo o izvedenih meritvah hitrosti prometa na Mušičevi ulici.

več >

11. januar, KS Regrča vas
 ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora - gostinskega lokala v najem

ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora - gostinskega lokala v najem

Predmet zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem je gostinski lokal, ki se nahaja v pritličju doma krajanov Regrča vas v Novem mestu, Regrča vas 101, 8000 Novo mesto, skupaj s teraso. Lokal se nahaja v stavbi na lokaciji nepremičnine z oznako ID znak: 1485-538/4-0 parcela št. 538/4 k.o. 1485 Gotna vas (ID 534684), v izmeri 76,30 ...

več >

01. januar, KS Uršna sela
 Družabni večer v  Domu krajanov na Uršnih selih

Družabni večer v Domu krajanov na Uršnih selih

V ponedeljek, 26.12.2022, ob 17. uri smo Kronce organizirale in izvedle Družabni večer s pesmijo v prostorih Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

28. december, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >

28. december, KS Regrča vas

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >