zemljevid krajevnih skupnosti

Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

datum: 23. 12. 2022

Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) smo pričeli s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1.

Območje načrtovanega prostorskega akta se nahaja na pobočju nad osrednjim delom naselja Stopiče, na robu obstoječe stanovanjske pozidave severno od športne dvorane in Osnovne šole Stopiče. Gre za nepozidano stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji.

Gradivo si je mogoče ogledati na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto, in sicer na naslednji povezavi: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2022122014080852/.

novice

03. julij, KS Stopiče

Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče - Stopiče/1

Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče/1 (v nadaljevanju: OPPN). Območje načrtovanega OPPN se nahaja v naselju Stopiče, na robu obstoječe stanovanjske pozidave severno od športne dvorane in Osnovne šole Stopiče. Namen priprave prostorskega akta je določitev podrobnejših ...

več >

23. december, KS Stopiče
 Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) smo pričeli s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1.

več >

08. oktober, KS Stopiče

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

04. maj, KS Stopiče
04. maj, KS Stopiče
22. februar, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
24. december, KS Stopiče
26. november, KS Stopiče