zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

datum: 16. 11. 2023

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

Dnevni red:


1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. Izstopna izjava Matije Škofa

3. Izvolitev novega predsednika krajevne skupnosti Center

 

K.1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

Na seji so prisotni v sestavi sveta krajevne skupnosti: predsednik Matija Škof, člani Aleksandra Anzulović, Tomaž Budja, Cvetka Potočar, Luka Blažič in tajnica Kaja Papić. Član Stojan Luzar - upravičeno odsoten.

SKLEP 1: Seja je bila sklepčna. Prisotni so soglasno potrdil predlagani dnevni red.


K.2. Izstopna izjava Matije Škofa.

Predsednik Krajevne skupnosti Center Novo mesto Matija Škof, Rozmanova ulica 4, 8000 Novo mesto, izvoljen na rednih lokalnih volitvah dne 20.11.2022, podaja ustno izstopno izjavo kot predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto in kot njen član, zaradi nezdružljivosti s funkcijo, ki jo opravlja kot podžupan Mestne občine Novo mesto.

SKLEP 2: Svet Krajevne skupnosti Center Novo mesto s 6 glasovi ZA (Stojan Luzar je podal izjavo telefonsko), sprejme izstopno izjavo Matije Škofa kot predsednika in člana Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki mu z dne 6.11.2023 preneha mandat. Svet bo nadaljeval delo v sestavi 6 članov, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah dne 20.11.2022.


K 3. Izvolitev novega predsednika krajevne skupnosti Center

Ob upoštevanju določb Poslovnika občinskega sveta Mestne Občine Novo mesto, svet Krajevne skupnosti Center na tej seji v skladu s 72.členom Statuta Mestne Občine Novo mesto, daje na javno glasovanje izvolitev novega predsednika Krajevne skupnosti Center. Na javno glasovanje dajemo naslednji predlog: Za novega predsednika Krajevne skupnosti Center se predlaga član sveta Krajevne skupnosti Center Luka Blažič, Jerebova ulica 20, 8000 Novo mesto.

ZA: vsi člani (5) Opomba: Stojan Luzar je o predlogu glasoval telefonsko
PROTI: nihče

Ugotavljamo, da je predlog »Za novega predsednika krajevne skupnosti Center se izvoli Luka Blažič« SPREJET.

SKLEP 3: Prisotni so soglasno izvolili člana sveta Luko Blažiča, Jerebova ulica 20, 8000 Novo mesto za novega predsednika Krajevne skupnosti Center Novo mesto.


Seja zaključena ob 20:00 uri.


Zapisnik vodila: Kaja Papić


Podpisnik: Predsednik in član sveta Krajevne skupnosti Center Matija Škof do 6.11.2023


Podpisnik: Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center Luka Blažič od 6.11.2023

novice

07. marec, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 15.01.2024 ob 18:45 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

07. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v torek, 5. marca 2024, ob 18:00 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabimo vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v ponedeljek, 15. januarja 2024, ob 18:45 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 05.09.2023 ob 18:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

06. november, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Vabimo vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu

več >

03. oktober, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 17.05.2023 ob 18:00 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

29. maj, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

16. maj, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2023, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >