vodilna slika

Municipal administration

The Head of the Municipal Administration is the Mayor who has the role of managing and supervising it. The work of the Municipal Administration is directly managed by the Director of Municipal Administration.

 

DIRECTOR OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

Mrs Jana Bolta Saje, Ph.D.

015

Jana Bolta Saje, PhD, is a lawyer with a doctorate in science, who has achieved some of the highest awards already during her studies. At that time, she was presented with the Rector's Award and the Trimo Research Award for the best diploma thesis. She was the valedictorian of her graduating class at the Faculty of Law in Maribor. She started her career as a judicial trainee at the High Court in Ljubljana. After passing the state bar exam, she continued her career as a lawyer in trainee. Five years ago she joined the Municipality of Novo mesto where she first successfully managed the Office for Social Activities. Later on she took over the municipal attorneyship.

Currently, she is the acting director of the municipal administration and has risen to the challenge with a great deal of responsibility. Among other things, she puts emphasis on good cooperation and networking of differently qualified staff from different offices and departments. She follows the vision of the Municipality of Novo mesto, pays attention to the citizens and pursues the goal of professional and efficient operation of municipal administration.

Contact:
E-mail: ana.bolta.saje@novomesto.si
Phone: 00 386 7 39 39 206

 

OFFICES OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

1. Finance and General Affairs Office

DSC 0142Finance and General Affairs Office coordinates the preparation and implementation of the municipal budget, does the accounting for the funds of the municipality, provides legal support and manages the tasks of the Main Office and the Reception Office.

Head of the Office: Mrs Vanja Lakner
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
LAKNER Vanja vodja urada za finance in splošne zadeve /
AVSEC Ana podsekretarka – občinska odvetnica /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
mag. JERINA MESTNIK Claudia višja svetovalka za splošne zadeve /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
NOVAK Ana svetovalka – pripravnica /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
POVHE Renata višja svetovalka za upravno poslovanje /
REBSELJ Nina svetovalka za splošne zadeve /
SENIČAR Klavdija višja svetovalka za splošne zadeve /
SOTOŠEK Larisa višja svetovalka za pravne zadeve /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /

Department of Finance and Budget
surname and name work position mail phone mobile
ZUPANČIČ Natalija vodja oddelka za finance in proračun /
BARTELJ Andreja finančnik V /
EJUP Maja višja svetovalka za finance in računovodstvo /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
HUDOKLIN Katja računovodja VII/2-II /
LUTHAR Špela računovodja VII/2-II (odsotna) /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
MIKOLIČ Tanja računovodja VII/2-II /


2. Spatial Planning and Development Office

DSC 0117Spatial Planning and Development Office deals with spatial planning, managing municipal tangible assets, development projects in the field of public utility service and roads infrastructure, development projects in the field of environment protection and nature protection.

Head of the Office: Mr Iztok Kovačič
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč +386 7 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za razvoj in prostor /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /

Department of Real Estate Economics
surname and name work position mail phone mobile
SVILAN Pia vodja Oddelka za ekonomiko nepremičnin /
KOLARIČ Klavdija višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
VESELY Vera višja svetovalka za nepremičnine /

Department of Environment and Spatial Planning
surname and name work position mail phone mobile
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
ČEPIN Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MIHELIČ mag. Katja strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
ŠURLA SLADIČ Darja strokovna sodelavka VII/2-I – za razvojne in investicijske projekte /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /

Department for Property Legal Affairs
surname and name work position mail phone mobile
HADŽIČ Tina vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
JAZBEC GALEŠA Jasna podsekretarka za pravne zadeve /
KOŠLJAR BELE Ksenja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve +386 7 dolgotrajneje odstotna /
KOZOLE Boštjan višji svetovalec za komunalni prispevek /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
REMS Luka višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /

Development project office
surname and name work position mail phone mobile
GERŠIČ Peter vodja pisarne za razvoj /
ČAMPA Anja strokovna sodelavka za razvojne projekte /
KOTAR Nina višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte /
MIRT Jasna strokovna sodelavka VII/2-II – za razvojne projekte /
MRAK Tanja strokovna sodelavka VII/2-II - za razvojne projekte in podnebje /
STRNIŠA Miroslav strokovni sodelavec VII/2-II – za razvoj in informatiko /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /

Pisarna za razvoj - Služba za informatiko
surname and name work position mail phone mobile
ANDREJČIČ Matija strokovni sodelavec VII/2-II /
GAČNIK Aleš sistemski administrator - pripravnik /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /


3. Social Affairs Office

DSC 0596 (2)Social Affairs Office executes the tasks from the areas of pre-school education, education, social and healthcare security, the Roma issues, culture, sport and youth activities.

Head of the Office: Mrs Meta Kramar Retar
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
RETAR KRAMAR Meta vodja urada za družbene dejavnosti /
ANŽLOVAR Lea višja svetovalka za socialno varstvo, zdravstvo in varstvo starejših /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
HRASTNIK Urban višji svetovalec za šolstvo, mladino in turizem /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
PETAN Katarina sekretarka za lokalno blaginjo /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /


4. Intermunicipal Inspectorate

Head: Mrs Brigita Železnik
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 270 /
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva +386 7 031 353 296 /
dežurna številka redarstva +386 7 031 390 401 /
dežurna številka parkirne hiše +386 7 031 211 293 /
GRMOVŠEK Katarina vodja medobčinskega redarstva (odsotna) - nadomeščanje: Anja Žvab, anja.zvab@novomesto.si /
LENASSI MALNARIČ Mojca vodja pravne službe /
VRHOVNIK Martina Ana vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
BEG Claudia svetovalka – pripravnica /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BJELAJAC Stanislava podsekretarka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
DUŠIČ Gašper občinski redar /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GERBAJS Martin referent za urejanje prometa +386 7 07 33 21-802 +386 31/715-680
GOLIĆ Klara strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo /
GRITLI Lucija višja svetovalka – občinska urbanistka /
HAHN Saša višja svetovalka za pravne zadeve /
KASTELIC Marjan inšpektor /
KORPAR Sebastjan strokovni sodelavec V – za urejanje prometa /
MEDVED Jože občinski redar /
MERVAR Maja inšpektorica svetnica +386 7 07 39 39-295 +386 41/314-616
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa +386 7 07 33 21-802 +386 31/715-712
PUHEK Sara občinska redarka /
RODMAN Melita višja občinska redarka /
SILA Špela strokovna sodelavka VII/2-I /
SMOLE Katja strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo /
ŠEPETAVC Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
ŠTRBENAC Silvester občinski redar /
ŠTRUKELJ Karmen občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
ŽVAB Anja občinska redarka svetovalka /