zemljevid krajevnih skupnosti

Spremembe na področju zbiranja odpadkov

datum: 22. 11. 2023

Ker se zavedamo, da lahko sami naredimo največ za okolje v katerem živimo, smo se na pobudo Komunale Novo mesto in MO Novo mesto z veseljem pridružili pilotnemu projektu individualnega zbiranja mešanih odpadkov in embalaže.

Komunala Novo mesto bo v obdobju od januarja 2024 do konca junija 2024 (6 mesečno obdobje) v KS Žabja vas izvajali pilotni projekt individualnega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. To na kratko pomeni, da se bodo iz ekoloških otokov odstranili zabojniki za mešane odpadke in embalažo. Na drugi strani pa dobi dodaten zabojnik/vrečo vsako gospodinjstvo.

odpadki

Projekt individualnega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, ki ga bo izvajala Komunala Novo mesto v KS Žabja vas, prinaša številne pozitivne spremembe za krajane in okolje v katerem živimo.

1. Natančnejše ločevanje odpadkov:

Z odstranitvijo zabojnikov za mešane odpadke in embalažo ter uvedbo individualnega zbiranja se spodbuja natančnejše ločevanje odpadkov. Krajani bomo morali aktivneje razvrščati odpadke glede na vrsto, kar pripomore k boljšemu recikliranju in manjšemu obremenjevanju okolja.

2. Prilagojeni zabojniki in vrečke:

Vsakemu gospodinjstvu bodo glede na število oseb v gospodinjstvu dodelili 80 litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke ter dve 80 litrski vrečki za odpadno embalažo (ena do tri osebe v gospodinjstvu), 120 litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke ter dve 80 litrski vrečki za odpadno embalažo (štiri in pet oseb v gospodinjstvu) ali 240 litrski zabojnik za mešane komunalne odpadke ter dve 80 litrski vrečki za odpadno embalažo (več kot pet oseb v gospodinjstvu).

3. Zmanjšanje količine mešanih odpadkov:

S sistemom individualnega zbiranja se pričakuje zmanjšanje količine mešanih odpadkov. Krajani bodo bolj osredotočeni na ločeno zbiranje embalaže, kar bo posledično zmanjšalo količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih ali se sežigajo ter najbolj obremenjujejo okolje v katerem živimo.

4. Izboljšanje recikliranja:

Boljše ločevanje odpadkov omogoča večje možnosti za recikliranje materialov. S tem se zmanjšuje potreba po proizvodnji novih surovin in energije, kar ima dolgoročno pozitiven vpliv na okolje.

5. Sodelovanje KS Žabja vas:

Projekt spodbuja sodelovanje in aktivno vključevanje krajanov v skrb za okolje. Krajani bomo postali ključni akterji v procesu ravnanja z odpadki, kar lahko pozitivno vpliva na občutek pripadnosti in odgovornosti do lastnega okolja. Na podlagi naših izkušenj se bodo implementirale rešitve za večji del Dolenjske.

Prilagajanje sistema zbiranja odpadkov: Projekt bo zagotovil dragocene podatke o vzorcih ločevanja odpadkov na območju KS Žabja vas. Te informacije bodo služile kot osnova za prilagajanje sistema zbiranja odpadkov, saj bodo omogočile natančnejše razumevanje potreb in navad gospodinjstev. S tem pristopom bo Komunala Novo mesto lahko optimizirala procese ravnanja z odpadki, uvedla morebitne izboljšave ter bolje sledila trajnostnim ciljem.

Sistemski učinek na območje Komunale Novo mesto: Z zbiranjem podatkov in prilagajanjem sistema za območje KS Žabja vas bo projekt služil kot vzorčni primer za morebitno širitev in implementacijo sprememb na celotnem območju Komunale Novo mesto. S pridobljenimi izkušnjami in analizo rezultatov se bo lahko razvijal bolj učinkovit in trajnostno naravnan sistem zbiranja odpadkov za vse kraje, ki jih pokriva Komunala Novo mesto.

V skupnem smislu bo pilotni projekt v Žabji vasi pomagal k bolj trajnostnemu in odgovornemu ravnanju z odpadki. Ne le v naši krajevni skupnosti, ampak na širšem območju Dolenjske.

novice

28. januar, KS Žabja vas
 SESTANEK: PILOTNI PROJEKT INDIVIDUALNEGA ZBIRANJA ODPADKOV

SESTANEK: PILOTNI PROJEKT INDIVIDUALNEGA ZBIRANJA ODPADKOV

Vabilo krajanom KS Žabja vas, da se udeležite sestanka na temo pilotnega projekta zbiranja in ločevanja odpadkov. Izvedeli boste podrobnejše informacije o projektu, odgovore na pogosto zastavljena vprašanja in še mnogo več.

več >

22. november, KS Žabja vas
 Spremembe na področju zbiranja odpadkov

Spremembe na področju zbiranja odpadkov

Ker se zavedamo, da lahko sami naredimo največ za okolje v katerem živimo, smo se na pobudo Komunale Novo mesto in MO Novo mesto z veseljem pridružili pilotnemu projektu individualnega zbiranja mešanih odpadkov in embalaže.

več >

23. maj, KS Žabja vas
 Izidi nadomestnih volitev v KS Žabja vas

Izidi nadomestnih volitev v KS Žabja vas

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah razpisala nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki so potekale 21. maja 2023. Objavljamo izide glasovanja.

več >

28. marec, KS Žabja vas
 Nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas

Nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas

Na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto

več >

22. marec, KS Žabja vas
 Očistili smo sosesko

Očistili smo sosesko

Za nami je še en uspešno izpeljan družabni dogodek. Tokrat smo očistili naše ulice, ugrišče in sprehajalne poti.

več >

03. marec, KS Žabja vas
 MERITVE HITROSTI - PROMETNA UREDITEV

MERITVE HITROSTI - PROMETNA UREDITEV

V skladu z namenom umerjanja hitrosti vožnje na naših cestah, smo postavili tri prometne znake, ki nam omogočajo periodično merjenje hitrosti. Te podatke periodično zbiramo in objavljamo na naši spletni strani, da bi voznikom omogočili pregled nad njihovo hitrostjo in posledično zmanjšali možnost nesreč zaradi prekomerne hitrosti.

več >

11. julij, KS Žabja vas
 PRIKAZOVALNIKI HITROSTI!

PRIKAZOVALNIKI HITROSTI!

Z veseljem sporočamo, da smo na območju KS namestili prve tri prikazovalnike hitrosti. KS je skupaj z MO Novo mesto projekt sofinancirala v razmerju 30/70%. Prve lokacije so ulice: Drejčetova pot, Knafelčeva in Lobetova ulica.

več >

05. maj, KS Žabja vas
 PREDLOG SPREMEMBE PROMETNE UREDITVE ULICE NA LAZU

PREDLOG SPREMEMBE PROMETNE UREDITVE ULICE NA LAZU

Zaradi naraščanja uličnega prometa se v poteku ulice Na Lazu vse pogosteje pojavljajo težave v zvezi pretočnosti prometa, ob tem pa je občutno ogrožena varnost pešcev, saj ni ustreznih površin za pešce.

več >

21. marec, KS Žabja vas
 Priprava vloge za sončno elektrarno

Priprava vloge za sončno elektrarno

KS Žabja vas spodbuja rabo obnovljivih virov energije in ekološko mobilnost. Na področju naše skupnosti je še veliko območij, kjer zastareli elektro vodniki potekajo po zraku.

več >

21. marec, KS Žabja vas
 Brezplačno elektronsko ali SMS obveščanje o načrtovanih prekinitvah električne energije.

Brezplačno elektronsko ali SMS obveščanje o načrtovanih prekinitvah električne energije.

Nedavno je prišlo do daljšega izpada električne energije, zaradi popravila transformatorske postaje ob Šentjernejski cesti.

več >