zemljevid krajevnih skupnosti

CELOSTNA PODOBA ZBIRNIH MEST ZA KOMUNALNE ODPADKE

datum: 16. 09. 2020

Izpolnjujemo programsko zavezo Sveta KS Žabja vas in pričela se je postopna ureditev zbirnih mest za komunalne odpadke, pri čemur nam izdatno pomaga podjetje Komunala d.o.o..

V tem letu sta celostno urejena dva zbirna mesta na Ravnikarjevi in Lobetovi ulici. Do izteka koledarskega leta je v načrtu celostna ureditev še najmanj dveh mest, v naslednjih dveh letih pa bi s projketom ureditve na vseh ulicah predvidoma zaključili. Krajani lahko opazijo, da so na uličnih zbirnih mestih dodani zabojniki za ločevanje vseh petih frakcij komunalnih odpadkov (plastika, papir, steklo, bio odpadki in mešani odpadki). Kljub temu je žal opaziti, da nekateri krajani odpadkov še vedno ne ločujejo dosledno. Ravno tako zbirna mesta niso namenjena kopičenju odpadnih avtomobiskih gum, kosov pohištva, železja, kovine, odsluženih gospodinjskih aparatov, računalniške opreme in različnih gradbenih odpadkov. Te odpadke je potrebno peljati na zbirni reciklažni center Cikava (RCZ), Komunala d.o.o., več si preberite na povezavi:  https://www.komunala-nm.si/Dejavnosti/Ravnanje-s-komunalnimi-odpadki/Zbirno-recikla%C5%BEni-center

Obratovalni čas ZRC

Od novembra do februarja:
Od ponedeljka do petka, od 8.00 do 17.00 ure.
Od marca do oktobra:
Od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00 ure.
Vse sobote v letu od 8.00 do 12.00 ure.

Nevarne odpadke lahko občani pripeljejo v zbirni center vsak dan v obratovalnem času, enkrat letno pa je organizirano zbiranje tudi po terenu po določenem programu.  

20200910_093530 20200910_092848  

novice

29. marec, KS Žabja vas

Očistimo sosesko

Sobotna akcija "Očistimo sosesko" je z udeležbo otrok uspela. Skupaj smo na območju KS Žabja vas nabrali nekaj vreč različnih odpadkov.

več >

15. februar, KS Žabja vas

DOM KRAJANOV KS ŽABJA VAS

Številni starejši krajani se zagotovo spomnite, kako se je urejal prostor v "bivši vojašnici" pri bencinskem servisu OMV, ki nam ga je tedanji župan g.Koncilja, proti naši volji odvzel in ga predal v najem ne-krajevnim podjetnikom, ki objekta niso vzdrževali.

več >

27. januar, KS Žabja vas

3. razvojna os - poziv krajanom!

Poziv krajanom, da podajo pripombe, pomisleke in vprašanja v zvezi izgradnje 3. razvojne osi.

več >

26. januar, KS Žabja vas

Poslanstvo s plemenitim ciljem; pomagati ljudem

Če iščete nove izzive, novo zaposlitev se pridružite policistom.

več >

21. januar, KS Žabja vas

Umetnikom gremo nasproti

Na osnovi prošnje KS Žabja vas, je MO Novo mesto odobrila investicijo v delno sanacijo stavbe v Drgančevju pri OMV.

več >

04. november, KS Žabja vas

Potomka \"Napoleonove vrbe\" je v polnem zagonu rasti

Zaradi starosti in razklanosti drevesnega debla, je pričelo staro drevo v zadnjih dveh letih odmirati. Zaradi nevarnosti porušitve smo ga preventivno posekali, da nebi prišlo do poškodb sprehajalcev ali otrok, ki so drevo uporabljali kot plezalni poligon.

več >

26. oktober, KS Žabja vas

Nevarni udor zemljine na sprehajalni gozdni poti

Na sprehajalni gozdni poti, ob ulici Drejčetova pot za komunalni zabojniki, so krajani opazili večji udor zemljine, ki predstavlja nevarnost za poškodbe sprehajalcev in kolesarjev.

več >

17. oktober, KS Žabja vas

Prenova javne razsvetljave v KS se je pričela!

V KS bomo v roku dveh let na ulicah zamenjali javno razsvetljavo povsod tam, kjer na drogove še niso bile nameščene varčne LED luči.

več >

16. september, KS Žabja vas

CELOSTNA PODOBA ZBIRNIH MEST ZA KOMUNALNE ODPADKE

Izpolnjujemo programsko zavezo Sveta KS Žabja vas in pričela se je postopna ureditev zbirnih mest za komunalne odpadke, pri čemur nam izdatno pomaga podjetje Komunala d.o.o..

več >

16. september, KS Žabja vas

IGRANJE KOŠARKE SEDAJ MANJ MOTEČE ZA SOSEDE

Ob izgradnji Športnega parka so bile, zaradi pravil pri izbirah iz naslova javnega razpisa, na kovinska stojala nameščene cenejše košarkaške table z obroči. Zaradi tankih tabel so žoge ob odboju povzročale moteče zvoke, kar je zelo motilo bližnje stanovalce hiš.

več >