Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste ob Šmihelski cesti v Novem mestu, od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu

datum: 22. 02. 2018

Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela- Novo mesto, od km 21+225.00 do km 21+555.00, z ureditvijo obojestranskega pločnika za pešce, ob Šmihelski cesti v Novem mestu, od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu

 

 

Vabljeni k oddaji ponudb za Evidenčni postopek: Povabilo k oddaji ponudbe Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela- Novo mesto, od km 21+225.00 do km 21+555.00, z ureditvijo obojestranskega pločnika za pešce, ob Šmihelski cesti v Novem mestu, od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu  

Rok za oddajo ponudb je do 2.3.2018, do 12. ure.

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

Osnutek pogodbe za izdelavo PZI projektne dokumentacije.pdf

Projektna naloga.pdf

nazaj