Imenik zaposlenih

Kabinet župana

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
RETAR Meta vodja kabineta župana 07 39 39 204 /
BAN Urška sekretarka za koordinacijo dela javnih zavodov in podjetij v občinski lasti 07 39 39 264 /
DŽELADINI Vanesa strokovna sodelavka VII/1 - za področje protokola, mednarodnega sodelovanja in odnosov z javnostmi 07 39 39 233 /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka - svetovalka za odnose z javnostmi 07 39 39 257 031 388 498
KRAMAR Urban višji svetovalec - svetovalec za odnose z javnostmi in protokol 07 39 39 341 031 815 360
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokol in mednarodne odnose 07 39 39 239 /
Rotovž vratar vratar 07 39 39 335 /
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /

Medobčinski inšpektorat

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
JUDEŽ Peter vodja skupne občinske uprave 07 39 39 271 /
KOVAČ Denis občinski redar /
MERVAR Maja višja svetovalka za prekrškovne zadeve /
PERŠE Jani občinski redar /
Sprejemna pisarna: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža 07 39 39 270 /
TOLAR Tina občinska redarka /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /

Direktorica občinske uprave

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
dr. ČADONIČ ŠPELIČ Vida direktorica občinske uprave 07 39 39 206 /
Sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
Vratar - Občinska uprava 07 39 39 202 /

Urad za družbene dejavnosti

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /

Urad za finance in splošne zadeve

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka /
BARTELJ Andreja finančnik V /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje 07 39 39 289 /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II 07 39 39 206 /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LAKNER Vanja podsekretarka za splošno pravne zadeve /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PERNEK Natalija računovodja VII/2-II /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1 - za javna naročila /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /

Urad za prostor in razvoj

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
STARBEK Franci vodja oddelka za investicije /
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BREZAR Stanko strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
GRAHEK Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
mag. ZORE Janez podsekretar za promet /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MEDVED Jože strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč 07 33 21 802 /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /